รู้หรือไม่..ครุฑไม่ได้อยู่เหนือนาคเสมอไป?! เปิดนามพญานาค 7 จำพวก พญาครุฑไม่สามารถโฉบเฉี่ยวไปได้   สอนใจมนุษย์ต้องคิดเสมอสูงแล้วมีสูงกว่า??

รู้หรือไม่..ครุฑไม่ได้อยู่เหนือนาคเสมอไป?! เปิดนามพญานาค 7 จำพวก พญาครุฑไม่สามารถโฉบเฉี่ยวไปได้ สอนใจมนุษย์ต้องคิดเสมอสูงแล้วมีสูงกว่า??

Publish 2017-09-02 14:03:26


จากตำนาน “ครุฑยุดนาค” ตามคติความเชื่อของ “พราหมณ์-ฮินดู” อันเกิดเป็นความแค้นระหว่างสองเผ่าพันธุ์ คือ พญาครุฑกับพญานาค โดยเนื้อหาในตำนานตอนหนึ่งกล่าวไว้ว่า พญาครุฑได้ขอพรกับพระวิษณุ ให้ตนเป็นอมตะและมีสิทธิ์จับกินนาคได้ ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นความเชื่อต่อๆกันมาว่า  พญาครุฑมีอำนาจเหนือกว่าพญานาค?!
แต่สำหรับคติทางพระพุทธศาสนาตามที่ปรากฏใน “อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค สุปัณณสังยุต ๒. หรติสูตร ว่าด้วยความยิ่งหย่อนของกำเนิดครุฑ ๔ จำพวก” ได้สาธยายไว้เกี่ยวกับนาค ๗ จำพวกที่ครุฑไม่อาจโฉบเฉี่ยวเอาไปได้  คือ

 

 

.พญานาคที่มีชาติกำเนิดสูงกว่าพญาครุฑ กำเนิดของพญาครุฑและพญานาค มีอยู่ด้วยกัน ๔ รูปแบบ คือ

๑. อัณฑชะ   คือ เกิดในไข่

๒. ชลาพุชะ   คือ เกิดในครรภ์

๓. สังเสทชะ  คือ    เกิดในเหงื่อไคล  

 ๔. โอปะปาติกะ คือ   เกิดแล้วโตทันที โดยไม่ได้อาศัยครรภ์มารดาในการเกิด

 การกำเนิดโดย “โอปะปาติกะ” เป็นชาติกำเนิดสูงสุดสำหรับครุฑและนาค รองลงมาคือ การเกิดโดยสังเสทชะ, ชลาพุชะ, และอัณฑชะ แต่ครุฑที่จะอยู่เหนือนาคได้ คือ ครุฑที่ีมีชาติกำเนิดเท่าเทียมกับนาคและครุฑที่มีชาติกำเนิดสูงกว่านาค  

 

 

แต่ถ้านาคที่มีชาติกำเนิดสูงกว่าครุฑ ครุฑที่มีชาติกำเนิดต่ำกว่า ก็ไม่อาจอยู่เหนือนาคได้  เช่น หากพญาครุฑที่มีชาติกำเนิดในรูปแบบของ “อัณฑชะ”   จะสามารถโฉบเฉี่ยวพญานาคที่มีชาติกำเนิดในรูปแบบของ “อัณฑชะ” เช่นเดียวกันไปได้ แต่ไม่สามารถโฉบเฉี่ยวหรือทำร้ายพญานาคที่มีชาติกำเนิดสูงกว่าตนได้ คือ พญานาคที่เกิดในรูปแบบ ชลาพุชะ ,สังเสทชะ, โอปะปาติกะ  แต่ถ้าเป็นครุฑที่มีชาติกำเนิดระดับโอปะปาติกะ จะสามารถโฉบเฉี่ยวนาคในระดับเดียวกันและต่ำกว่าไปได้ทั้งหมด

 

 

 

 

. นาคกัมพลอัสสดร เป็นพญานาคระดับเสนาบดี มีแหล่งอาศัยอยู่เชิงเขาสิเนรุ  แม้ว่าพญาครุฑจะเห็นพญานาคกัมพลอัสสดรในที่ใดก็ตาม ก็ไม่สามารถโฉบเฉี่ยวเอาไปได้

 . นาคธตรฐ  เป็นพญานาคราชา หรือพญานาคในชั้นปกครอง  ไม่ว่าจะเป็นพญาครุฑตนใด  ก็ไม่สามารถโฉบเฉี่ยวเอาไปได้

.นาคที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรสัตตสีทันดร  เพราะความลึกของแม่น้ำ และปัจจัยอื่นๆ ทำให้ครุฑไม่สามารถโฉบเฉี่ยวเอาไปได้

.นาคที่อาศัยอยู่ตามแผ่นดิน เพราะมีโอกาสหลบซ่อนได้ง่าย ทำให้พญาครุฑไม่อาจโฉบเฉี่ยวเอาไปได้

.นาคที่อาศัยอยู่ตามภูเขา จะมีที่หลบซ่อนไม่ต่างจากนาคที่อาศัยอยู่ตามแผ่นดิน  ทำให้พญาครุฑไม่อาจโฉบเฉี่ยวเอาไปได้

.นาคที่อาศัยอยู่ในวิมาน ซึ่งวิมานของนาคอยู่ค่อนข้างลึก และยังถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ที่ทำให้พญาครุฑไม่สามารถโฉบเฉี่ยวเอาไปได้

 

 

แม้โดยทั่วไป พญาครุฑจะมีอำนาจเหนือพญานาค แต่ก็มีข้อยกเว้นทั้งเรื่องของชาติกำเนิด ฐานะและบารมี  เพราะจะเห็นว่า หากเป็นนาคในชั้นปกครอง นาคระดับหัวหน้า หรือนาคที่อาศัยอยู่ในวิมาน  ไม่ว่าครุฑจะเห็นนาคเหล่านี้ที่ใด ก็ไม่อาจทำอันตรายได้ !!!

 

 

มนุษย์อย่างเราๆ ก็เช่นกันอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่า ครุฑกับนาคจะต้องเป็นคู่อาฆาตกันตลอดกาล หรือ ใครจะใหญ่กว่าใครเพราะสิ่งที่เชื่ออาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป หรืออีกนัยหนึ่งอาจเปรียบได้ว่าทุกสรรพสิ่งย่อมมีสิ่งเหนือกว่าเสมอ ?!!!
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นภาพร เครือชัยสุ

;