มิได้หยุดทรงงานเลย แม้จะเป็นช่วงหยุดพักแค่สิบนาที เปิดภาพแสนประทับใจ สมเด็จพระเทพฯขณะพักพระราชทานปริญญาบัตร พระองค์ทรงทำอะไร ???

มิได้หยุดทรงงานเลย แม้จะเป็นช่วงหยุดพักแค่สิบนาที เปิดภาพแสนประทับใจ สมเด็จพระเทพฯขณะพักพระราชทานปริญญาบัตร พระองค์ทรงทำอะไร ???

Publish 2017-09-13 14:25:24

จากกรณีเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า Matana Parmsopee ได้โพสต์ข้อความพร้อมทั้งภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดระบุไว้ว่า สมเด็จพระเทพฯ ก็มิได้หยุดทรงงาน ...แม้จะเป็นช่วงหยุดพักแค่สิบนาที... ก็ทรงงานสำเร็จหลายพระราชภาระ

 

วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องแสนประทับใจ ซึ่งคุณ Channa Pum ได้เผยแพร่ข้อความ ที่ผ่านทางเฟซบุ๊กว่า

"บัณฑิตและทุกคนจะเชื่อไหม?? ....แม้ทรงประทับพักพระอริยาบท "แค่สิบนาที" ... ก็ทรงงานสำเร็จหลายพระราชภาระ... ทรงพระเจริญ เห็นมากับตาได้ยินมากับหู แม้เวลาประทับพักยังทรงงาน"


       อย่างไรก็ตามเมื่อทีมข่าว DeepsTnews ได้ตามเข้าไปตรวจสอบเพื่อดูเรื่องราวดังกล่าวที่เฟซบุ๊ก Channa Pum ได้โพสต์ไว้อย่างไร ก็พบกับเนื้อหาซึ่งเป็นข้อความที่ Channa Pum ได้โพสต์ไว้ด้วยความปลื้มปีติ โดยเนื้อหาทั้งหมดกล่าวไว้ว่า

 

บัณฑิตและทุกคนจะเชื่อไหม?? ....แม้ทรงประทับพักพระอริยาบท "แค่สิบนาที" ... ก็ทรงงานสำเร็จหลายพระราชภาระ... #ทรงพระเจริญ #เห็นมากับตาได้ยินมากับหู #แม้เวลาประทับพักยังทรงงาน

 

 

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : Channa Pum , Matana Parmsopee 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน