สายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา!?! สมเด็จพระเทพฯประทานกำลังใจบัณฑิตผู้พิการ ความสำเร็จมาจากความเพียร ขอทำงานสุจริต ตอบแทนคุณ-ครูบาอาจารย์??

สายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา!?! สมเด็จพระเทพฯประทานกำลังใจบัณฑิตผู้พิการ ความสำเร็จมาจากความเพียร ขอทำงานสุจริต ตอบแทนคุณ-ครูบาอาจารย์??

Publish 2017-09-14 07:28:45

จากกรณีเมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมโอกาสนี้ มีพระราโชวาทความว่า "ปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้เป็นสิ่งที่มีความหมายมาก เพราะเป็นเครื่องหมายแห่งการรับรองความรู้ความสามารถของแต่ละคน ในฐานะที่ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน ความสำเร็จทั้งนี้ส่วนหนึ่งย่อมมาจากตัวบัณฑิตเอง ที่มีความอุตสาหะพากเพียรในการเล่าเรียนมาโดยตลอด แต่อีกส่วนหนึ่งซึ่งสำคัญไม่แพ้กัน มาจากบุคคลรอบข้าง เช่น ผู้ปกครองและครูบาอาจารย์ ที่คอยประคับประคองเกื้อกูล สนับสนุนส่งเสริมบัณฑิตในทุก ๆ ด้าน บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีอุปการะอย่างสูง

 

ควรที่บัณฑิตจะได้สำนึกระลึกถึงและตอบแทนคุณด้วยการดูแลสงเคราะห์ท่านตามควรแก่ฐานะ ตลอดจนดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานในทางที่ดีที่สุจริต โดยนำความรู้ความสามารถที่ได้สร้างสมอบรมจากการศึกษาเล่าเรียน มาใช้ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์สร้างสรรค์อย่างเต็มที่ การตอบแทนคุณด้วยวิธีนี้ เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถกระทำได้ทันที ไม่ต้องรอวาระ รอโอกาสแต่ประการใด ทั้งยังจะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ความดีความเจริญบังเกิดเพิ่มพูนขึ้น และแผ่กว้างไปไม่มีที่สิ้นสุดอีกด้วย"


       นอกจากนี้ยังพบว่า เฟซบุ๊กของ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งใช้ชื่อว่า  Mahidol University  ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพ ดังต่อไปนี้ด้วย

 

สายพระเนตรที่ทรงเปี่ยมพระเมตตา ที่เปรียบเสมือนประทานกำลังใจให้กับน้องๆ ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาที่ร่างกายไม่สามารถเป็นอุปสรรคในการศึกษา #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

 

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : Mahidol University


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน