ด่วน! ประกาศวันแล้ว! ปิดพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว เพื่อเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ

Publish 2017-09-21 15:45:52

สำนักพระราชวังแจ้งว่า เนื่องด้วยสำนักพระราชวังจะดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ภายในพระบรมมหาราชวัง เพื่อเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จึงขอเปิดให้ประชาชนชาวไทยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพถึงวันที่ 30 ก.ย.2560 เป็นวันสุดท้าย ตามที่ประกาศเพื่อทราบไปแล้วนั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การเตรียมการทุกด้านเรียบร้อย สมบูรณ์ และสมพระเกียรติ จึงขอเปิดการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชน ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560 เช่นกัน และจะเปิดให้เข้าชมได้อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 2560 เป็นต้นไปวันเดียวกันสำนักพระราชวัง ได้สรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 05.00-23.09 น. ของวันที่ 20 ก.ย. ว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 53,391 คน รวม 322 วัน มีจำนวน 10,940,193 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล จำนวน 5,084,397 บาท รวม 322 วัน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 811,645,406.26 บาท


ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต 344วัน (13 ต.ค.59) มีการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 343 วัน (14 ต.ค.59) เปิดให้ลงนามถวายความอาลัย ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง (ระหว่าง 15-28 ต.ค.59 รวม 14 วัน) และเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท (ตั้งแต่ 29 ต.ค.59) รวม 323 วัน (งดกราบถวายบังคมพระบรมศพ 1-2 ธ .ค.59, 1 ม.ค.60, 20-21 ม.ค.60ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

บุญชัย ธนะไพรินทร์

ติดตามข่าวอื่นๆ