สหรัฐฯ ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด และเครื่องบินรบ ขึ้นบินเหนือเขตปลอดทหาร ระหว่างเกาหลีเหนือ กับ เกาหลีใต้

Publish 2017-09-24 08:41:24

 อาร์ทีนิวส์ รายงานข่าว กรณีกองทัพอากาศสหรัฐฯ ได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1B Lancer ของสหรัฐฯ และมีเครื่องบินรบ F-15 คอยรักษาความปลอดภัย ขึ้นตรวจการณ์ เหนือน่านฟ้า เขตปลอดทหาร หรือ DMZ Zone ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างเกาหลีเหนือ และเกาหลีใต้

โดยเครื่องบิน B-1B Lancer และเครื่องบินรบ F-15 ขึ้นจากโอกินาวาญี่ปุ่นและบินผ่านน่านน้ำทางตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลี

 

"นี่คือพื้นที่ทางตอนเหนือสุดสุดเขตภาคพื้นปลอดทหาร (DMZ) เครื่องบินรบหรือเครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐฯ ได้บินขึ้นตรวจการณ์นอกชายฝั่งของเกาหลีเหนือ " โฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าว

 

DMZ เป็นดินแดนที่แบ่งคาบสมุทรเกาหลีใกล้แนวขนานที่ 38 ซึ่งแยกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ออกจากเกาหลีใต้ มันถูกสร้างขึ้นในปี พศ. 2496 ตามยุทธศาสตร์สงครามเกาหลี

 


เรียบเรียงโดย

สถาพร เกื้อสกุล