เที่ยวเมืองกาญจน์ ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็น ..! ปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่น ดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ (ดูคลิป)

Publish 2017-10-07 22:07:19เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 7 ตุลาคม 2560   ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พลตำรวจตรี อังกูร คล้ายคลึง ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3  เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยมี พันตำรวจโทหญิง ปิยาพรรณ ด้วงทอง รองผู้กำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 เป็นผู้กล่าวรายงาน มี "สารวัตรโจ้" พันตำรวจตรี สืบศักดิ์ ผันสืบ สว.ส.ทท.1  กก.1. บก.ทท.3. บช.ทท. , ตำรวจสังกัดกองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3  , กองพันทหารสารวัตรที่ 12  , เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี , ตํารวจตระเวนชายแดน , ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ,เทศกิจเทศบาลเมืองกาญจนบุรี , มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ และอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว ร่วมพิธีปล่อยแถวในครั้งนี้อย่างมากมาย.พลตำรวจตรี อังกูร คล้ายคลึง ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 เปิดเผยว่า การจัดพิธีปล่อยแถวในครั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งตำรวจท่องเที่ยวเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงได้บูรณาการกำลังจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนในพื้นที่ จึงจัดให้มีการปล่อยแถวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติขึ้น ณ สะพานข้ามแม่น้ำแคว ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี "สารวัตรโจ้" พันตำรวจตรี สืบศักดิ์ฯ เปิดเผยต่ออีกว่า วัตถุประสงค์ต่อเนื่องจากการปล่อยแถวในครั้งนี้  คือ 1.เพื่อเป็นการชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับทราบ 2.ให้ภาคเอกชนประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  3. เป็นการประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ให้ร่วมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีช่วยกันดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และเป็นการเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวที่ใกล้จะมาถึงนี้.

ข่าว/ภาพ วันชัย แก้ววิลัย    สำนักข่าวทีนิวส์   จ.กาญจนบุรี