นครนายก!! สถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก จัดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

Publish 2017-10-11 16:32:48ที่ห้องประชุมชั้น 4 สถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก พลตำรวจตรี วัฒนา ยี่จีน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี พันตำรวจเอกโฆษิต บุญทวี ผู้กำกับสถานีตำรวจ ภูธรเมืองนครนายก กล่าวรายงาน พร้อมมี ข้าราชการ ข้าราชการเกษียณอายุราช ประชาชน มูลนิธิกลุ่มต่างๆ และกลุ่มจักรยานยนต์รับจ้าง ที่เข้ารับสมัครเป็นจิตอาสาตามโครงการฯ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1 กลุ่มด้านรักษาความปลอดภัย 2 กลุ่มด้านงานจราจร ร่วมทั้งหมด ประมาณ 530 คน

 ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทาน พระราชานุญาต จัดตั้ง จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ขึ้นในห้วงเดือนตุลาคม เพื่อเป็นการรวมพลัง ความรัก ความศรัทธาเทิดทูน รวมพลังน้ำใจและความจงรักภักดี ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุยเดช บรมนาถบพิตร โดยให้ประขาชนทุกคนสามารถสมัครเป็นจิตอาสาได้ตามความสามารถและความสมัครใจ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ ตามประเภทงานจิตอาสา 8 งาน ได้แก่ งานดอกไม้จันท์ งานประขาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่งงานบริการประชาชน งานแพทย์ งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับผิดชอบงานจิตอาสาเฉพาะกิจ ส่วนงานที่ 7 งานรักษาความปลอดภัย และงานที่ 8 งานจราจร โดยให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการ อบรมประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราขพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในสองส่วนงานดังกล่าว

เพื่อให้การปฏิบัติงาน จิตอาสาเฉพาะกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และบรรลุวัตถุประสงค์ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุยเดช บรมนาถบพิตร งานจิตอาสาด้านการจราจรและรักษาความปลอดภัยขึ้น

 

ภาพ/ข่าว สมบัติ เนินใหม่ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ. นครนายก