ตอกหน้าผู้ใหญ่บางคน!!! เกมเมอร์เฮลั่น การกีฬาแห่งประเทศไทย อนุมัติ อีสปอร์ตคือกีฬาแล้ว..ให้สังคมได้รู้ว่าเกมส์ไม่เคยทำร้ายใคร!!!(รายละเอียด)

หลังจากที่นรอคอยและมีการถกเถียงกันมาอย่างยาวนาน หลังจากที่ กองประชาสัมพันธ์ กกท. ได้ออกมาประกาศว่า อีสปอร์ต (E-Sports) เป็นชนิดกีฬาที่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได้ ล่าสุดข่าวคราวนี้ถึงจุดหมายปลายทาง เป็นอันว่า ทาง กกท. อนุมัติเรียบร้อยแล้ว

ตอกหน้าผู้ใหญ่บางคน!!! เกมเมอร์เฮลั่น การกีฬาแห่งประเทศไทย อนุมัติ อีสปอร์ตคือกีฬาแล้ว..ให้สังคมได้รู้ว่าเกมส์ไม่เคยทำร้ายใคร!!!(รายละเอียด)

จากวันนั้นหลายฝ่ายก็ได้ตั้งหน้าตั้งตารอว่าเมื่อไหร่ จะได้มีการลงนามอย่างชัดเจนแบบเป็นลายลักษณ์อักษรเสียที เพราะถึงแม้ว่าจะผ่านมติในที่ประชุม จากคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2560 โดยมีนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุม แต่สุดท้ายมันก็ยังไม่มีผลในทันที เพราะต้องมีขั้นตอนคือ
1. ทำจดหมายเพื่อให้ทางผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นายสกล วรรณพงษ์ ลงชื่อเพื่อยื่นเสนอกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2. ต้องได้รับการลงนามจาก นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่ออนุมัติให้อีสปอร์ตคือกีฬา

ตอกหน้าผู้ใหญ่บางคน!!! เกมเมอร์เฮลั่น การกีฬาแห่งประเทศไทย อนุมัติ อีสปอร์ตคือกีฬาแล้ว..ให้สังคมได้รู้ว่าเกมส์ไม่เคยทำร้ายใคร!!!(รายละเอียด)

ล่าสุดทาง การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "TESA" โดยมีเนื้อหาว่า 

17 ตุลาคม 2560
อัพเดทความคืบหน้าล่าสุด ทางการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้รับเอกสารการเซ็นอนุมัติรับรองให้อีสปอร์ตเป็นชนิดกีฬาที่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได้ ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 หลังจากที่ประชุมของการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเห็นชอบ ไปเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

ตอกหน้าผู้ใหญ่บางคน!!! เกมเมอร์เฮลั่น การกีฬาแห่งประเทศไทย อนุมัติ อีสปอร์ตคือกีฬาแล้ว..ให้สังคมได้รู้ว่าเกมส์ไม่เคยทำร้ายใคร!!!(รายละเอียด)

 

ตอกหน้าผู้ใหญ่บางคน!!! เกมเมอร์เฮลั่น การกีฬาแห่งประเทศไทย อนุมัติ อีสปอร์ตคือกีฬาแล้ว..ให้สังคมได้รู้ว่าเกมส์ไม่เคยทำร้ายใคร!!!(รายละเอียด)

ตอกหน้าผู้ใหญ่บางคน!!! เกมเมอร์เฮลั่น การกีฬาแห่งประเทศไทย อนุมัติ อีสปอร์ตคือกีฬาแล้ว..ให้สังคมได้รู้ว่าเกมส์ไม่เคยทำร้ายใคร!!!(รายละเอียด)

Cr. tgpl.in.th / TESA