ด่วน!!! หลีกเลี่ยง 16 เส้นทางรอบสนามหลวง ในหลวงรัชการที่ 10 ทำพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ

Publish 2017-10-17 18:12:53ด่วน!!! หลีกเลี่ยง 16 เส้นทางรอบสนามหลวง ในหลวงรัชการที่ 10 ทำพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ

ทางคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้) เมื่อวันที่ 17 ต.ค.60 เวลา 13.30 น.  เปิดแถลงแจ้งหมายกำหนดการ   สำหรับพิธียกนพปฎลมหาเศวตฉัตรในวันพรุ่งนี้ (18 ต.ค.60) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในเวลา 17.00 น. ซึ่งสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจกิจจะเริ่มถ่ายทอดสดผ่านทางวิทยุและโทรทัศน์ตั้งแต่เวลา 16.50 น. เป็นต้นไปจนจบพิธี โดยฤกษ์ในการยกนพปฎลมหาเศวตฉัตรคือเวลา 17.19 – 21.30 น. งานนี้ถือเป็นงานจัดสร้างพระเมรุมาศลำดับสุดท้ายที่จะส่งผลให้พระเมรุมาศได้ลงมือการตกแต่งขั้นสุดท้ายในลำดับต่อไปให้แล้วเสร็จ 100 %
 
สำหรับการออกแบบนพปฎลมหาเศรฉัตรได้นำต้นแบบมาจากพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 6และพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 8  โดยดำเนินการจัดสร้างตามแบบโบราณราชประเพณีที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ ตามความหมายคือนพ แปลว่าเก้าเศวต แปลว่า ขาว ส่วนฉัตรคือร่มขาวที่กางทั้งหมด 9 ชั้นโดยการจัดสร้างนพปฎลมหาเศวตฉัตรครั้งนี้มีความพิเศษคือมีขนาดใหญ่ มีความสูงตั้งแต่ส่วนปลียอดจนถึงยอดสุด5.10เมตรและมีความกว้าง 1.10 เมตร จัดทำด้วยผ้าเบาทิ้งตัวสีขาวมีขลิบทองรวมสามชั้นโดยนำผ้าสามผืนมาล้อมโครงในการขลิบทองเส้นขลิบของฉัตรชั้นล่าง มีความหนาที่สุด และแขวนประดับด้วยจำปา14 ช่อห้อยลงมาให้เกิดความสวยงาม ที่สำคัญที่บริเวณส่วนยอดของฉัตรได้ดำเนินการตามแบบโบราณราชประเพณีคือนพปฎลมหาเศวตฉัตร ต้องมีลักษณะเป็นทรงองค์ระฆังจากนั้นเป็นบัวกลุ่ม คั่นด้วยลูกแก้ว บัวกลุ่มต่อด้วยปลีปลาย เป็นโลหะทองแดงกลึงรับ เพื่อต่อสายล่อฟ้าด้วย อย่างไรก็ตามการจัดสร้างครั้งนี้มีการใช้ตาข่ายพลาสติก ใส่ไว้ในโครงสร้างเพื่อเวลาที่ฉัตรเจอลมแล้วจะไม่ยุบช่วยทำให้การเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติและยังสามารถกลับมาอยู่ที่เดิมและไม่เป็นสนิม 
สำหรับวิธีการยกนพปฎลมหาเศวตฉัตรจะเป็นการยกตัวฉัตรทั้งหมด ดังนั้นจะต้องมีการประกอบแกนฉัตรเป็นเหล็กและมีก้านออกไปเหมือนร่ม การติดตั้งฉัตรต้องสลักเข้าเดือยให้แน่นหนามีความแข็งแรงสูงสุด โดยเฉพาะปลายฉัตรที่จะต้องทำหน้าที่เป็นสายล่อฟ้า จึงต้องใช้โลหะทองแดงกลึงที่บริเวณส่วนปลายและจะมีสายทิ้งดิ่งยังข้างล่างโดยได้ดำเนินการไว้เรียบร้อยแล้ว ขณะที่การยกฉัตรนั้นจะต้องใช้ความระมัดระวัง สายทิ้งดิ่งจะตกไม่ได้ โดยกรมศิลปากรได้ทดลองยกนพปฎลมหาเศวตฉัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปลอดภัย ไม่อันตราย และน้ำไม่รั่วไหลตามร่องซึมเข้าไปสู่พระเมรุมาศอย่างแน่นอน
โดย กอร.พระราชพิธีฯ จึงได้แจ้งปิดการจราจร เพื่อจัดพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 โดยจะเริ่มปิดการจราจรตั้งแต่เวลา 15.00 น. จนกระทั่งเสร็จพิธี ใน 16 เส้นทาง ดังนี้
ถนนราชดำเนินใน ถนนหับเผย       ถนนสนามไชย ถนนหลักเมือง ถนนกัลยาณไมตรี ถนนเจริญกรุง ถนนพระพิพิธ ถนนท้ายวัง ถนนมหาราช      (ข้างพระบรมหาราชวัง/ข้างวัดพระมหาธาตุ) ถนนพระจันทร์ ถนนเศรษฐการ ถนนเชตุพน ถนนหน้าพระลาน   ถนนหน้าพระธาตุ ถนนราชินี และซอยสราญรมย์ 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1441 
ขอขอบคุณที่มาข่าวโดย กอร.พระราชพิธีฯ  บรรณาธิการ นางสาวธนัชพร
 กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม


Suggess News