ทช. ลงนาม MOU หน่วยงาน โครงการป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (คลิป)

Publish 2017-10-17 19:36:34กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดระยอง ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงร่วมกันเปิดโครงการป่าในเมือง ภายใต้ “โครงการป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง” มุ่งเน้นพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนกลางเมืองเป็นปอดของคนระยอง และประชาชนได้ใช้ประโยชน์วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่ลานพระเจดียกลางน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงร่วมกันเปิดโครงการป่าในเมือง  ภายใต้ “โครงการป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง” ทั้งนี้เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนบริเวณพระเจดีย์กลางน้ำ พื้นที่รวม 500 ไร่ร่วมกันแบบบูรณาการเพื่อความสมบูรณ์ มั่งคั่ง และยั่งยืน พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้นิเวศป่าชายเลน เป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซค์กลางเมืองเป็นปอดของคนระยอง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนกลางเมืองระยอง รอบรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ หรือ EECโดยโครงการป่าในเมืองดังกล่าว เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดระยอง ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผืนป่าในเมืองให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ พักผ่อน และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของทุกคนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพ/ข่าว สริยา โสทะภา  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ระยอง