ก.เกษตรผุดโครงการระบายน้ำอีก 4 แห่งขณะที่น้ำท่วมยังวิกฤต ขยายไป 15จว.

Publish 2017-10-20 13:14:43จนถึงขณะนี้ สถานการณ์นำ้ท่วมในหลายพื้นที่ยังน่าเป็นห่วง หลังมีการระบายน้ำจากเขื่อนต่างๆ ประกอบกับนำ้ทะเลหนุน ในช่วงนี้

โดยล่าสุดจากข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นำ้ท่วมขยายวงกว้างไปใน 15 จังหวัด ประกอบด้วย ตาก พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา เพชรบูรณ์ ลพบุรี หนองบัวลำภู ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และ อุบลราชธานี รวม 59 อำเภอ 373 ตำบล 2,229 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 99,242 ครัวเรือน และมีผู้เสียชีวิต 6 ราย

 

 ขณะเดียวกัน ปภ.ยังประสาน 34 จังหวัด เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด จนถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขังน้ำไหลหลาก ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมลําน้ำ และน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำของแม่น้ำสายต่าง ๆ ได้แก่ 


-แม่น้ำลาว จังหวัดเชียงราย 
-แม่น้ำยม จังหวัดแพร่ พิษณุโลก สุโขทัย และพิจิตร 
-แม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน ตาก และกําแพงเพชร 
-แม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ 
-แม่น้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ลพบุรี 
-แม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี 
-แม่น้ำท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม แม่น้ำชี จังหวัดหนองบัวลําภู ชัยภูมิขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ดยโสธร และกาฬสินธุ์ 
-แม่น้ำมูล จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 


โดย สถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ ทางกรมชลประทาน ยังคงการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา-ชัยนาท เป็นหลัก

 ในขณะที่ยังไม่สามารถสร้างอ่างเก็บน้ำ และจำเป็นต้องเร่งนำนำ้ทะเลออก  ทาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานได้เตรียมจัดทำโครงการระบายน้ำอีก 4 แห่ง ประกอบด้วย

1.โครงการผันน้ำบางบาลบางไทร ระยะทาง 22 กิโลเมตร (กม.) ผันน้ำเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ระบายน้ำ  1,200  ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)/วินาที

2.โครงการคลองระบายน้ำฝั่งตะวันออก( ป่าสัก-อ่าวไทย) ระบายน้ำสูงสุด 600 ลบ.ม./วินาที ระยะทาง 135.9 กม.  ขณะนี้อยู่ในการพิจารณาของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

 3.โครงการคลองระบายน้ำควบคู่ถนนวงแหวนตะวันออกรอบที่ 3  ระบายน้ำสูงสุด  500  ลบ.ม./วินาที ระยะทาง 110.85 กม. 

4.โครงการขุดอุโมงค์ผันน้ำ 3 แห่งฝั่งตะวันออก ปลายแม่น้ำท่าจีนคืออุโมงค์ผันน้ำคลองทวีวัฒนาคลองภาษีเจริญ คลองราชมนตรี เนื่องจากเป็นทางระบายน้ำที่คดเคี้ยวทำให้น้ำจากแม่น้ำท่าจีนออกไปลงทะเลได้ช้า

 

 

 

 


HASTAG : น้ำท่วม  

เรียบเรียงโดย

ธารา มั่นฤทัย