กองทัพเรือสำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาพชุด)

Publish 2017-10-20 13:18:08วันนี้ (20 ตุลาคม 2560) เวลา 10.00 น. กองทัพเรือ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ มอบหมายให้ นาวาเอก วรท ภูมิภัทรภากร ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย สำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ผู้แทนหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ออกสำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางปะอิน อำเภอบางบาล และอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการวางแผนและกำหนดการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย และความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ประสบอุทกภัยสำหรับการสำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนได้กลับมาใช้ชีวิตปกติสุขโดยเร็วทั้งนี้กองทัพเรือ ยังคงเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ที่จะให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง โดยสามาถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายตรง 1696 ตลอด 24 ชั่วโมง
"ทหารเรือ จะอยู่เคียงข้างประชาชน"

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือเรียบเรียงโดย

ธราวุฒิ ฤทธิอักษร