เพราะเหตุนี้ใช่ไหม คนไทยถึงรักพระองค์ !?!สมเด็จพระเทพฯในวันสูญเสีย แม้แบกรับทุกข์โศกเศร้าที่สุดในชีวิต!!!แต่ยังทรงงานเสด็จไปช่วยปชช.?!?

เพราะเหตุนี้ใช่ไหม คนไทยถึงรักพระองค์ !?!สมเด็จพระเทพฯในวันสูญเสีย แม้แบกรับทุกข์โศกเศร้าที่สุดในชีวิต!!!แต่ยังทรงงานเสด็จไปช่วยปชช.?!?

Publish 2017-10-20 16:18:00


จากกรณีเฟซบุ๊กของผู้ที่ใช้ชื่อว่า เจริญขวัญ แพรกทอง บลาฮาสสกี้ ได้แชร์ความทรงจำในวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าเป็นข้อความที่ได้โพสต์ไว้เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 โดยข้อความทั้งหมดระบุว่า

 

สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ ยังคงทรงงาน..

เอื้อประโยชน์ให้แก่ประชาชนต่อทันที

เป็นการเสด็จดำเนินตามรอยพระบาทพ่อ

แม้ในวันที่โศกเศร้าที่สุดในชีวิต..

ทั้งที่พระองค์ทรงแบกรับความทุกข์อย่างเหลือแสน..

แต่พระองค์ทรงแสดงให้เห็นว่า..

เราจะอยู่กันอย่างไรจากนี้ไป..       ทั้งนี้ย้อนไปพบว่าเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทรงเปิดอาคารพระราชทาน 17 และศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ ตำบลชะเมา โดยมีนายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายเอกชัย คงปาน นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา นางยุพิน เจียมวิเศษสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช  คณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการ และกิจกรรมภายในศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาการเด็กพิการ   ในการนี้ ตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการกราบบังคมทูลถวายรายงานกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ       ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 เสด็จฯ พระราชทานประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2557-2558 ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 11 ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และเสด็จฯ ทรงเปิดอาคารพระราชทาน 17 ณ ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

 

       สำหรับกำหนดการเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 12.30 น. เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ เวลา 13.00 น. รถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ประทับเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เวลา 14.10 น. เสด็จฯ ถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร และพสกนิกร เฝ้าฯ รับเสด็จ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

 

       จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ทรงพระราชทานประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2557-2558 ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 11 จากนั้น เวลา 15.30 น. ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทรงเปิดอาคารพระราชทาน 17 ทรงปลูกต้นจิกนา ทอดพระเนตรนิทรรศการ และกิจกรรมภายในศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาการเด็กพิการ ทอดพระเนตรของกลุ่มอาสาสมัครดูแลเด็กพิการ และสนามเด็กเล่น และทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าฯ รับเสด็จ และเสด็จฯ กลับ เวลา 16.30 น.ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน