ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง พระเทพฯเสด็จฯวัดไทยลุมพินีเนปาลวานนี้ เผยไปเช้า-กลับดึก เพื่อทรงมานำซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศวันนี้

ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง พระเทพฯเสด็จฯวัดไทยลุมพินีเนปาลวานนี้ เผยไปเช้า-กลับดึก เพื่อทรงมานำซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศวันนี้

Publish 2017-10-21 07:36:43

จากกรณีประกาศสำนักพระราชวัง

ด้วยสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อทรงเป็นประธานพิธีผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดไทยลุมพินี

 

สมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินพระที่นั่ง ซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย จากท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๕.๓๐ น. และจะประทับเครื่องบินพระที่นั่ง ซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพ อากาศ ดอนเมือง ในวันเดียวกัน เวลา ๒๑.๓๐ น.

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

๑๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐       ทั้งนี้มีรายงานต่อมาว่าเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ สมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล


อย่างไรก็ตามจากการเปิดเผยของนาย ออมสิน  ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ระบุว่าในวันที่๒๑ตุลาคม ซึ่งเป็นการซ้อมใหญ่ ริ้วขบวนพระราชอิสริยยศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนิน ทรงร่วมซ้อมในริ้วขบวนด้วย

 

       ก่อนหน้านี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นการส่วนพระองค์มายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง เพื่อทอดพระเนตรการซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในริ้วขบวนที่ ๑-๓ การนี้ทรงร่วมพระดำเนินในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศด้วย

 

 

 

ขอบคุณภาพ : FB_Bhairahawa Online


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน