๔ หมื่นเข็มแรก!....ประชาชนแห่เข้าแถวรอซื้อเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในหลวง ร.๙ (มีภาพ)

Publish 2017-10-22 13:02:06๔ หมื่นเข็มแรก!....ประชาชนแห่เข้าแถวรอซื้อเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในหลวง ร.๙ (มีภาพ)

โดยสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๔๐,๐๐๐ เข็มแรก ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ โดยจำกัดคนละไม่เกิน ๒ เข็ม จำหน่ายเข็มที่ระลึก ราคาเข็มละ ๓๐๐ บาท 

สอบถามรายละเอียดได้ที่กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๓๐๑ , ๐ ๒๒๘๓ ๔๓๑๙ - ๒๔

ทั้งนี้ ส่วนราชการได้ประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชนที่สนใจจะเดินทางมาซื้อเข็มที่ระลึก ให้เดินทางด้วยรถสาธารณะเนื่องจากเกรงว่าการนำรถมาเองจะไม่ได้รับความสะดวก

 จากนั้นในวันที่ ๑  - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จะจำหน่ายที่งานนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ท้องสนามหลวง จำกัดคนละไม่เกิน ๒ เข็ม

นอกจากนี้ ผู้สนใจสามารถเริ่มสั่งจองได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยสั่งจองได้ที่กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล (ในเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๓๐๑ , ๐ ๒๒๘๓ ๔๓๑๙ - ๒๔ 

ส่วนภูมิภาค สั่งจองได้ที่ สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด โดยสามารถรับเข็มได้ ณ สถานที่ที่สั่งจอง ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

 

ภาพ : จงจิตร์ อุทิศานนท์เรียบเรียงโดย

จงจิตร์ อุทิศานนท์


Suggess News