ขอทำดีด้วยหัวใจ..!! เยาวชน 2 ล้อ รักษ์บ้านเกิด เดินหน้าทำความดีถวายพ่อหลวง ช่วยชาวบ้านดำนาใน อ.ท่าแพ (มีคลิป)

Publish 2017-10-23 11:14:12เยาวชนกลุ่ม 2 ล้อรักษ์บ้านเกิดกว่า 40 คนรวมตัวกันทำความดีเพื่อถวายพ่อหลวงอีกครั้งด้วยการขับรถ 2 ล้อหรือรถจักรยานยนต์จากอำเภอละงู เดินทางมายังม.2 ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล เพื่อร่วมลงแขกดำนา กับชาวบ้าน ม.2 ต.แป-ระ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่นาแปลงใหญ่ของอ.ท่าแพ จำนวน 300 ไร่ โดยนาที่เยาวชนกลุ่ม 2 ล้อรักบ้านเกิดได้มาร่วมทำกับชาวบ้านนั้น เป็นพื้นที่นำร่องนาอินทรีย์ ลดละเลิกการใช้สารเคมีนายมูญิบ ใบจิ รองประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ บอกว่าชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว ใช้การทำนาแบบวิถีดั้งเดิม คือมีการลงแขกช่วยกันทำนาและเป็นการทำนาเพื่อบริโภค จึงต้องบริโภคอาหารที่ปลอดภัย และหากสามารถขยายพื้นที่นาอินทรีย์ได้ทั้ง 300 แปลงในอนาคตก็จะนำข้าวปลอดสารพิษไปขาย ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง สำหรับเยาวชนกลุ่ม 2 ล้อรักษ์บ้านเกิดที่มาช่วยชาวบ้านนั้นตนมองว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เยาวชนหันมาให้ความสำคัญกับการทำนาแบบดั้งเดิมวิถีชาวบ้าน เพราะนอกจากจะได้เรียนรู้การทำนาแบบดั้งเดิมแล้ว เยาวชนเหล่านี้ได้เรียนรู้ถึงความรัก ความสามัคคี ความอดทนอดกลั้น ความยากลำบากซึ่งเมื่อเขาได้สัมผัสกับประสบการณ์จริง ก็จะเข้าใจชาวนามากขึ้นโดยการมาช่วยทำนาเยาวชนดังกล่าวก็ไม่เคยทำมาก่อน แต่พวกเขาก็มีความสนุกสนานและความตั้งใจทำ เมื่อข้าวโตแล้วก็จะชวนเยาวชนกลุ่มนี้มาเกี่ยวข้าว เพื่อได้เรียนรู้การทำนาแบบครบวงจร เพราะปัจจุบันการทำนาแบบอินทรีย์นับวันจะเหลือน้อยลงเนื่องจากขั้นตอนยุ่งยากในการดุแลรักษา แต่ถ้าหากทุกคนใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงระบบนิเวฯโดยการทำนาแบบดั้งเดิมแต่ใช้แนวคิดใหม่เข้ามาผสมผสาน ก็จะคืนธรรมชาติให้แผ่นดิน ในน้ำม่ปลาในนามีข้าวได้อย่างเหมือนก่อน ขณะที่เยาวชนกลุ่มดังกล่าวดีใจที่ได้รักษาขนบธรรมเนียมการลงแขกดำนา และพร้อมที่จะเรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิม โดยเฉพาะการมาช่วยชาวบ้านในครั้งนี้พวกเขาบอกว่าถือเป็นการทำความดีถวายแด่พ่อหลวงร.9 โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่มักถูกมองว่าไร้สาระ จึงอยากให้มีการรวมกลุ่มกันทำความดีเหมือนกลุ่มของตนที่ตั้งขึ้นมานี้........................

 

ภาพ/ข่าว  สุไหล  โพธิ์ดก ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ ประจำจ.สตูล
Suggess News