สมพระเกียรติเหนือคำกล่าวอ้างใดๆ!!เผยภาพ “พระโกศจันทน์” และ “พระหีบจันทน์” ทรงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที

Publish 2017-10-26 19:12:17พระโกศจันทน์ และพระหีบจันทน์ เป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติพระบรมศพ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกองค์ที่สำคัญตามแบบโบราณราชประเพณี พระโกศจันทน์ ทำจากไม้จันทน์หอม มีลักษณะเป็นโกศแปดเหลี่ยม ประดับลายไม้ฉลุหลากหลายขนาด ซ้อนลายไม้ทั้งองค์ให้ดูมีมิติ และวิจิตรงดงาม ก่อนนำไปผูกติดกับโครงลวดตาข่ายที่ขึ้นแบบไว้ พระโกศจันทน์สามารถถอดแยกได้เป็น 3 ส่วน เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย และนำมาประกอบเข้ากัน มีลายเทพพนม 64 องค์ เป็นลายหลัก ติดรายล้อมอยู่รอบพระโกศจันทน์ สื่อความหมายเชื่อมโยงกับลายเครือเถาครุฑ 132 องค์ ที่เป็นลายหลักของพระหีบจันทน์ เมื่ออัญเชิญพระโกศจันทน์ขึ้นเทินบนพระหีบจันทน์ จะเกิดเป็นลายเทพยาดาทรงครุฑ เปรียบเสมือนพระนารายณ์อวตารลงมา มีครุฑเป็นพาหนะในการส่งเสด็จทั้งนี้ พระโกศจันทน์และพระหีบจันทน์ ใช้เวลาการจัดสร้างนาน 9 เดือน นายช่างและจิตอาสาทุกคนต่างตั้งใจทุ่มเทหัวใจ และฝีมืออย่างประณีตในทุกขั้นตอน เพื่อให้ชิ้นงานมีความวิจิตรงดงาม สมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9เรียบเรียงโดย

ภัคพิชาณัฐ เหง้าแก้ว


Suggess News