ในวันโศกเศร้าที่สุดยังมีรอยยิ้ม…ภาพความงดงาม-ความรักอบอุ่น กับวินาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหันพระพักตร์ทอดพระเนตรสองพระกนิษฐภคินี

ในวันโศกเศร้าที่สุดยังมีรอยยิ้ม…ภาพความงดงาม-ความรักอบอุ่น กับวินาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหันพระพักตร์ทอดพระเนตรสองพระกนิษฐภคินี

Publish 2017-10-27 07:21:48

จากกรณีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินจากพระที่นั่งทรงธรรมไปขึ้นพระเมรุมาศ ทรงวางเครื่องราชสักการะพระบรมศพ ทรงจุดธูปเทียนดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้นเสด็จลงจากพระเมรุมาศไปประทับ ณ มุขหน้าพระที่นั่งทรงธรรม ทหารกองเกียรติยศพระบรมศพ ๓ เหล่าทัพ ที่ในราชวัติพระเมรุมาศเดินแถวกลับนั้น
       โดยจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปฏิสันถารกับพระประมุข พระราชวงศ์ และผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งด้านหลังพระที่นั่งทรงธรรมเสด็จพระราชดําเนินกลับ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีข้าราชการ ทหาร ตํารวจ พลเรือน ผู้มีตําแหน่งเฝ้าฯได้ขึ้นถวายพระเพลิงพระบรมศพตามลําดับ อย่างไรก็ตามขณะนั้นได้ปรากฏภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงควงพระกรประคองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ ณ พระที่นั่งทรงธรรม มณฑลพิธีท้องสนามหลวงด้วย


       ต่อมาที่เฟซบุ๊ก เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn ได้เปิดเผยข้อความพร้อมภาพที่สุดแสนน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งในขณะที่ประชาชนชาวไทยกำลังอยู่ในอาการอารมณ์ที่โศกเศร้าแต่เมื่อได้เห็น ได้รับรู้เรื่องราวนี้แล้วอย่างน้อยที่สุดก็ได้คลายความเศร้าโศกเห็นถึงความงดงามสายใยรักของพระราชวงศ์  จึงขอนำมาเสนอต่อเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีดังนี้

 

ภาพแห่งความงดงาม #สายใยรักพระราชวงศ์

เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประคอง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หันพระพักตร์กลับมา

พร้อมเเย้มพระสรวลให้กับพระกนิษฐภคินีทั้งสองพระองค์

 

 

 

ขอบคุณภาพเฟซบุ๊ก : เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhornติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว