จับจริง!!! ทช.เปิดตัว 24 ชายหาดทั่วไทย ปลอดบุหรี่ เช็คด่วนๆ พลาดแล้วจะโดนทั้งจำทั้งปรับ ดีเดย์ 1 ก.พ. นี้!!!

จับจริง!!! ทช.เปิดตัว 24 ชายหาดทั่วไทย "ปลอดบุหรี่" เช็คด่วนๆ พลาดแล้วจะโดนทั้งจำทั้งปรับ ดีเดย์ 1 ก.พ. นี้!!!

Publish 2017-11-01 09:18:53

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.2560 พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ทส. เป็นประธานลงนามความร่วมมือรณรงค์ชายหาดปลอดบุหรี่กับผู้ว่าราชการจังหวัด 15 จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในด้านการป้องกันภัยคุกคามทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และภัยสุขภาพจากบุหรี่บริเวณพื้นที่ชายหาด ซึ่งเป็นขยะที่พบถูกทิ้งมากที่สุด จนเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 

 

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาชน ภาคเอกชน และจังหวัดต่างๆที่มีชายหาดติดทะเล ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในด้านการป้องกันภัยคุกคามทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและภัยสุขภาพจากบุหรี่บริเวณพื้นที่ชายหาด เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร 
 
โดยขยะทะเลเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์และเกิดผลกระทบให้สภาพของทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลง โดยเฉพาะระบบนิเวศบริเวณชายฝั่งที่มีความสำคัญต่อห่วงโซ่อาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำและทรัพยากรชายฝั่ง เพราะขยะจำนวนมากจะไหลลงสู่ทะเลกระทบกับสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมในทะเล ซึ่งขยะที่พบบ่อยที่สุดบริเวณชายหาด คือ ก้นกรองบุหรี่ ที่ประมาณการณ์ทั่วโลกว่าก้นกรองบุหรี่ประมาณ 4.5 ล้านล้านชิ้นที่ถูกผลิตและใช้ในแต่ละปีประมาณร้อยละ 30 ถูกทิ้งกลายเป็นขยะในสิ่งแวดล้อมจนเกิดมลพิษมากกว่า 500,000 ตันต่อปี

 

 

ขณะที่ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ในอนาคตจะประกาศให้ทุกชายหาดในประเทศเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ทช. จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ทำการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่เป็นเวลา 90 วัน ก่อนจะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับการออกประกาศคำสั่ง เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 ประกอบมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 สำหรับบทกำหนดโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ออกตามมาตรา 17 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้สำหรับชายหาดนำร่อง 24 หาดในพื้นที่ 15 จังหวัด คือ ชายหาดบานชื่น อ.คลองใหญ่ จ.ตราด  ชายหาดแหลมเสด็จ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  ชายหาดแสงจันทร์ อ.เมือง จ.ระยอง ชายหาดบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี ชายหาดถ้ำพัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี   ชายหาดทรายแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  ชายหาดดงตาล พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  ชายหาดชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ชายหาดหัวหิน ชายหาดเขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  ชายหาดทรายรี อ.อเมือง จ.ชุมพร ชายหาดบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

ชายหาดโฉลกบ้านเก่า เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี  ชายหาดปลายทราย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  ชายหาดชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา ชายหาดวาสุกรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ชายหาดป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต ชายหาดเกาะไข่นอก ชายหาดเกาะไข่ใน อ.เกาะยาว จ.พังงา ชายหาดเขาหลัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ชายหาดพระแอะ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ชายหาดคลองดาว ชายหาดคอกวาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ และชายหาดสำราญ อ.สำราญ จ.ตรัง 

ทั้งนี้มีตัวเลขว่าทั่วโลกมี ก้นกรองบุหรี่ประมาณ 4.5 ล้านล้านชิ้นที่ถูกผลิตและใช้ในแต่ละปีประมาณร้อยละ 30 ถูกทิ้งกลายเป็นขยะในสิ่งแวดล้อม จนเกิดมลพิษมากกว่า 500,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ข้อมูลจาก 91 ประเทศที่มีชายหาด พบว่า ขยะที่เกิดจากบุหรี่ คือ ซองและก้นบุหรี่ มีปริมาณ 1 ใน 3 ของขยะทั้งหมดของชายทะเลและชายหาด โดยเฉพาะไทย แต่ละวันมีก้นบุหรี่เกิดขึ้นกว่า 100 ล้านชิ้นตกค้าง

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อติ บุญเสริม