เป็นบุญตายิ่งนัก!! เปิดภาพหาชมยาก ๖ พฤศจิกายน "ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐" ทรงผนวช ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม #วันนี้ในอดีต !!

Publish 2017-11-06 10:40:46             วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ เป็นวันที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวง ร.๑๐ ทรงผนวช โดยพระองค์ทรงมีพระทัยศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงโปรดเกล้าฯ ให้ทรงผนวชในวันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑ เวลา ๑๕.๓๗ น. ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม            โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และสมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก) ถวายอนุสาสน์ ผนวชแล้วเสด็จฯ ไปทำทัฬหีกรรม ณ พระอุโบสถพระพุทธรัตนสถาน

 

 

        ต่อมาเมื่อเวลา ๑๖.๕๙ น. โดยมีสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ เสร็จแล้วเสด็จฯ ไปประทับ ณ พระตำหนักปั้นหย่า วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พระมหารัชมงคลดิลก (บุญเรือน ปุณฺณโก) เป็นพระอภิบาล ผนวชอยู่ ๑๕ วันจึงลาผนวช

           สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (พระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕) เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จขึ้นทรงราชย์เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ_บดินทรเทพยวรางกูร


     เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ


Suggess News