ยังไม่เท่าเทียม !! ผู้มีรายได้น้อยโคราช วอนเปลี่ยนมูลค่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปรับค่ารถเมล์-รถไฟให้เป็นซื้อสินค้าแทน เพื่อทัดเทียมคนกรุง

Publish 2017-11-12 16:51:01“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”หรือบัตรที่รัฐบาลแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยประจำเดือนที่มีมูลค่าในการใช้แลกสินค้า สร้างปัญหาให้กับชุมชนเมืองโคราช เพราะได้บัตรแต่ไม่มีสถานที่ซื้อสินค้า และร้านเข้าโครงการบางแห่งไม่มีเครื่องรูดบัตร จึงยังไม่สามารถใช้บัตรได้ ทำให้พ่อค้าแม่ค้าในท้องถิ่นรวบรวมเก็บบัตรเพื่อรอเครื่องรูด ชาวบ้านบางคนทนรำคาญไม่ไหวก็ขายขาดแบบยกครัว ให้กับพ่อค้าท้องถิ่นมาแลกเปลี่ยนสินค้าเข้าร้านเอากำไรบานเบอะ ชาวบ้านหลายรายแจ้งพาณิชย์จังหวัด ขอให้รัฐเปลี่ยนแปลงที่รัฐให้สวัสดิการค่ารถเมล์ -รถไฟอย่างละ 500 บาท มาเป็นการซื้อสินค้าแทนได้มั้ย เนื่องจากบริการของรัฐฯไม่สามารถเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้ ด้านจังหวัดยืนยันสิ้นเดือน จะได้เครื่องรูดบัตรครบทุกร้านค้า!?

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯโคราช ได้เชิญหัวหน้าส่วนการเข้าประชุมเตรียมความพร้อมในการสนองนโยบายตามโครงการตลาดประชารัฐ และสอบถามความคืบหน้าการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในปัจจุบัน นายธวัชชัย เหล่าพิรุฬ พาณิชย์จังหวัดฯ แจ้งว่าในทุกต้นเดือนจะมีประชาชน ออกมาจับจ่ายซื้อสินค้า ตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ 32อำเภอ กว่า 500แห่ง แต่ขณะนี้ทั้งจังหวัดมีเครื่องรูดบัตร เพียง 300 เครื่อง ยังขาดอีกประมาณ 500เครื่อง ทำให้บางตำบล,อำเภอบางแห่งใน 8 อำเภอยังไม่ได้ใช้บัตรนี้ จึงแจ้งกับชาวบ้านว่าจำนวนเงินที่ใช้ซื้อสินค้า 200-300 บาท สามารถนำไปรวมใช้ในเดือนถัดไปได้ จากการสอบถามชาวบ้านและได้รับการร้องขอว่า อยากให้รัฐบาลเปลี่ยน แปลง มูลค่าของบัตรในส่วนที่ใช้ชำระค่ารถไฟ 500บาท,รถเมล์ 500 บาท มาเป็นมูลค่าซื้อสิ้นค้าอุปโภคบริโภคแทนได้หรือไม่ โดยอ้างว่าบริการทั้ง 2 ประเภทของรัฐฯ คนต่างจังหวัดไม่สามารถเข้าถึง จึงไม่มีโอกาสได้ใช้ และถือว่าได้รับสวัสดิการรัฐ ไม่เท่าเทียมกับคนใน กทม. เรื่องนี้ได้แจ้งไปยังกระทรวงพาณิชย์แล้วนางสาว อรุณสว่าง สินอุดมชัย คลังจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยภาพรวมของการดำเนินการจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี 2560 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ว่า ผู้ผ่านการคัดกรองตามกระบวนการทั้งสิ้น 490,183 คน มารับบัตรแล้ว 273,422 ราย และยังมีผู้ไม่มารับอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถทราบเหตุผลที่แท้จริงได้ สำหรับเงื่อนไขการใช้บัตรก็ยังคงเป็นไปตามเดิม โดยมีเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและเยี่ยมร้านค้าที่ร่วมโครงการเป็นประจำ ส่วนที่มีข่าวว่ามีร้านค้ารวบรวมบัตรเก็บไว้เพื่อรอเครื่องรูด หรือนำบัตรไปขายต่อนั้น หากมีจริงก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ทั้งเจ้าของร้านและเจ้าของบัตรอาจถูกตัดสิทธิ์ และถูกดำเนินคดี เพราะการใช้บัตรทุกครั้งจะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อแสดงตนด้วยกำกับด้วย สำหรับเครื่องรูดบัตรอีก 8 อำเภอที่ยังไม่มีนั้น คลังจังหวัดฯได้รับแจ้งว่าภายในสิ้นเดือนนี้ จะมีการทยอยส่งมาให้จนครบทุกแห่งอย่างแน่นอน

ภาพ/ข่าว  มานะ แย้มจะบก   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   สำนักข่าวทีนิวส์   จังหวัดนครราชสีมา
Suggess News

Recommend News