ขวัญกำลังใจ!!!!พระเจ้าหลานเธออทิตยาทร ทรงร่วมพิธีทำขวัญข้าว สืบสานประเพณีโบราณ ไม่ให้ถูกลืม ทำเกษตรกรปลื้ม ทรงร่วมรำไม่ถือพระองค์ (มีภาพ)

Publish 2017-11-14 14:44:02จากเพจเฟสบุค ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร โพสต์ว่า "เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560  พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร บ้านระไชร์ ตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  ทรงร่วมในพิธีทำขวัญข้าวและประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเกษตรจังหวัดสุรินทร์จัดขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรชาวนาก่อนนำข้าวขึ้นยุ้งฉาง  

 

 

 

 พิธีทำขวัญข้าว มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของเกษตรกรชาวนาไทยมายาวนานแสดงให้เห็นถึงความอ่อนน้อม และความเคารพข้าว  หรือ พระแม่โพสพ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและต้องการให้ได้ผลผลิตจำนวนมากในการทำนาแต่ละครั้ง

โอกาสนี้ทรงร่วมเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว พันธุ์ข้าวหอมมะลิ พันธุ์ กข15  ร่วมกับสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดสุรินทร์  ทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทรมีพื้นที่นาสำหรับเพาะปลูก

รวมจำนวน12 ไร่  เมื่อเกี่ยวแล้วเสร็จจะได้นำผลผลิตไปใช้ตามพระประสงค์ต่อไป
 

 

 

  

ในเพจรักบ้านเกิดอธิบายถึง ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว   เป็นประเพณีที่นับวันจะหาดูได้ยาก ซึ่งการลงแขก หมายถึงการบอกกล่าวขอแรงบรรดาญาติสนิทมิตรสหายให้มาช่วยกันทำงาน โดยเจ้าของนาจะบอกเพื่อนบ้านให้รู้ว่าจะเกี่ยวข้าวเมื่อใด และเมื่อถึงวันที่กำหนด เจ้าของนาก็จะต้องปักธงที่นาของตนเพื่อให้เพื่อนบ้านหรือแขกที่รู้จะได้มาช่วยเกี่ยวได้ถูกต้อง

ทั้งนี้เจ้าของนาจะต้องจัดเตรียมอาหาร คาวหวาน สุรา บุหรี่ น้ำดื่ม ไว้รองรับด้วย และขณะเกี่ยวข้าวก็จะมีการละเล่นร้องเพลงระหว่างหนุ่มสาวเป็นที่สนุกสนาน และเพลิดเพลินเพื่อคลายความเหน็ดเหนื่อย และในการนี้ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทร ยังทรงร่วมรำกับเกษตรกรอย่างไม่ถือพระองค์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณ:ภาพ และ ข้อมูล จากเพจเฟสบุค
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทรเรียบเรียงโดย

บุญระดม จิตรดอน