จอมเทวดา..ยิ่งใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลาย เคล็ดบูชา "พระสยามเทวาธิราช"ขจัดทุกข์ โรคภัย ความโศก ศัตรู อุปัทวะ และอันตรายทั้งปวง..

Publish 2017-11-14 16:21:59คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช 

สยามะเทวาธิราชา             เทวาติเทวา มหิทธิกา

เทยยรัฏฐัง อนุรักขันตุ      อาโรคะเยเนะ สุเขนะ จะ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ         สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา

สยามะเทวานุภาเวนะ          สยามะเทวะเตชะสา

ทุกขะโรคะภะยา เวรา         โสกา สัตตุ จุปัททะวา

อะเนกา อันตะรายาปิ          วินัสสันตุ อะเสสะโต

ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง        โสตถิภาคะยัง สุขัง พะลัง

สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ         โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา

สะตะวัสสา จะ อายุ จะ        ชีวะสิทธี ภะวันตุ เม

คำแปล คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช

พระสยามเทวาธิราช เป็นจอมเทวดา ยิ่งใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลาย ทรงมี มหิทธิฤทธิ์

ขอจงอภิบาลรักษาประเทศไทยโดยให้ปราศจากโรคาพาธ อุปะทวะอันตราย ความพินาศทั้ง หลาย

ขอให้ประเทศไทยมีความร่มเย็นเป็นสุข โดยประการทั้งปวง

ด้วยอำนาจสัจจะวาจาที่อ้างถึงพระสยามเทวาธิราชนี้

ขอจงประทานความสุขสวัสดี จงบังเกิดแก่ประเทศไทยด้วยประการทั้งปวง

ด้วยอานุภาพพระสยามเทวาธิราชและเดชพระสยามเทวาธิราช

ขอจงขจัดทุกข์ โรคภัย ความโศก ศัตรู อุปัทวะ และอันตรายมิใช่น้อย ให้พินาศไปโดยไม่เหลือ

ขอชัยชนะความสำเร็จแห่งกิจการ ทรัพย์ ลาภ ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข

กำลัง ศรี อายุ วรรณะ โภคสมบัติ ความเจริญ และยศ มีอายุยืนตลอดหนึ่งร้อยปีขึ้นไป

ความสำเร็จแห่งกิจการงานในความเป็นอยู่จงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ ฯ

คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช ผู้ที่สวดบูชาพระสยามเทวาธิราช เป็นประจำจะเป็นสิริมงคล แก่ตนเองและครอบครัว ขอพรจากท่านให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเจริญในหน้าที่การงาน

พระสยามเทวาธิราชพระสยามเทวาธิราชคือใคร
พระสยามเทวาธิราช นี่นะ เริ่มมีเมื่อสมัยก่อน รัชกาลที่ ๔ มีนะ
แต่ก่อนพระเจ้าแผ่นดินสมัยนั้นก็บูชาเทวาชื่อนั้นชื่อนี้ ที่เป็น
ญาติผู้ใหญ่เป็นคนสำคัญ ขออย่างนั้นอย่างนี้ต่อมา สมัยรัชกาลที่ ๔
ท่านเป็นนักปราชญ์ เป็นนักบาลี ก็มาตั้งชื่อใหม่ว่า พระสยามเทวาธิราช
หมายถึงว่า เทวดาทั้งหมดที่รักษาประเทศสยาม ทีนี้ที่ถามว่า
ให้คุณให้โทษทางไหน ให้โทษนี้ก็ไม่ทราบ ให้คุณนี่ก็ไม่รู้
แต่ท่านเป็นเทวดาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะ
เมื่อปี ๒๕๑๘ ปีนั้นพระเจ้าอยู่หัวนิมนต์เข้าไป ที่ไป พระที่นั่ง
ไพศาลทักษิณ พอเข้าไปทำบุญ วันจักรี พอเข้าไปนั่งปั๊บไม่ต้อง
คุยกับใครละ บรรดาพระสยามเทวาธิราชมากันเยอะแยะเลย
โอ้โฮ้ไม่ใช่องค์เดียว ๒ องค์นะ ไม่ทราบว่าจะมากเท่าใด
ในบริเวณเต็มไปหมด ไม่ใช่เฉพาะในวังนะ เราก็ชักสงสัยว่า
องค์ไหนชื่อ พระสยามเทวาธิราช พอถามว่าองค์ไหนชื่อ
พระสยามเทวาธิราช ให้บอก ชี้องค์นั้นก็ไม่ใช่ ชี้องค์นี้ก็ไม่ใช่


 ต่างคนต่างบอกชื่อของตัวหมด ก็เลยนึกขึ้นมาว่า เออ ยังไง
เทวดานี่ เลยบอกว่า ถ้าไม่ใช่ พระสยามเทวาธราช แล้วมา
ทำไมล่ะ พระเจ้าอยู่หัวก็ดี พระราชินีก็ดี ท่านทำบุญเพื่อ
พระสยามเทวาธิราช ท่านก็บอกว่า เขาอยากเรียกผมอย่างนั้น
ทำไมล่ะ ผมไม่ได้ชื่อนั้นนี่ ก็รวมความว่า พระสยามเทวาธิราช
จริงก็เป็นเทวดาที่รักษาประเทศไทยทั้งหมด สมัยก่อนเรียก
ประเทศสยามใช่ไหมถ้าถามว่าให้คุณแบบไหน ก็ต้องถือว่า
เทวดามีความดีอะไรบ้าง แต่ละคนมีความสามารถไม่เสมอกัน
อันนี้ตอบไม่ได้ เกินวิสัย

ที่มา โอวาทหลวงพ่อเล่ม

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพและเจ้าของบทความ ที่มาเนื้อหาข้อมูลมา ณ ที่นี้

http://www.tumsrivichai.com/

http://palungjit.org/

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเรียบเรียงโดย

ศักดิ์ศรี บุญรังศรี