ก้าวสู่การพัฒนาในอนาคต ลาดพร้าว บริดจ์ คว้าแชมป์ทั่วไป บริดจ์ปทท.

Publish 2017-11-14 18:19:38       ลาดพร้าว บริดจ์ คว้าแชมป์ทั่วไป บริดจ์ปทท. ด้าน วัดมุจลินทาราม สุโขทัย และ กำแพงเพชรพิทยาคม แชมป์รุ่นจิ๋ว

      การแข่งขันกีฬาบริดจ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประจำปี 2560 ที่ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค เป็นวันสุดท้าย โดยมีนายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ นายกสมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทยเป็นประธานปิดการแข่งขัน พร้อมมอบรางวับแก่นักกีฬา ร่วมด้วยคุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช  นายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และประธานสหพันธ์กีฬาบริดจ์ เอเชียแปซิฟิก, นายภานพ ใจเกื้อ เลขาธิการสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย, กอบกุล อาภากร ณ อยุธยา  อดีต สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ

     สรุปผลการแข่งขัน ประเภทคู่เยาวชนมินิบริดจ์  อายุไม่เกิน 15 ปี ทอง กนกพร เรืองวงค์-พิราอร เดินจร (โรงเรียนวัดมุจลินทาราม จังหวัดสุโขทัย) เงิน ชลธิชา ปิ่นทองคำ-วรพล เสนเกตุ (โรงเรียนวัดมุจลินทาราม จังหวัดสุโขทัย) มองแดง ณัฐธิดา โยธาพล-ขวัญจิรา พูลดี (โรงเรียนวัดมุจลินทาราม จังหวัดสุโขทัย)     

 

 

 

    

   ประเภทคู่เยาวชนมินิบริดจ์  อายุไม่เกิน 18 ปีทอง สันติภาพ ศรีสุข-จิรวัฒน์ มุ่ยทุน (โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัด กำแพงเพชร) เงิน วรวุฒิ วงภูทร-กายเพชร ธูปพุดซา (โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จังหวัดอุดรธานี) ทองแดง พงศ์พิภัทร   ฉายเงิน-ญาณินทร์   นวลลักษณ์ (โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก)

       ประเภท ทีมเยาวชน ทอง กฤษกร เซียงหลิว, พริษฐ์ พรหมจันทร์, อัสวณี จุฬาธรรมกุล, พิชญ์พฤกษ์ กุยสุวรรณ, สุวดี   สายวงค์นวล, กชกร   จีนเพชร จาก กำแพงเพชร 1 จากจังหวัดกำแพงเพชร เงิน ชาญณรงค์ พลเยี่ยม, สิทธิชัย อามาตย์สมบัติ, ดิศรณ์ เปรมจิต, ทัตเทพ เกิดศรีทอง, ณัฐริณีย์   เอกอนันตไชย, จันจิรา   ไหมอ่อน จากพี่อาที ทองแดง สรารุต พรานนท์สถิตย์, สหสัญญ์ ลีวรวัฒน์, ธนันท์ชณิต มโนมัยพันธุ์, วนิดา เกตุสกุล, สิรวิชญ์ รัตนประทีปทอง, กิตติญา เชน จากจุฬา-บีเคเค (CHULA BKK)

    

 

 

        ประเภท ทีมทั่วไป ทอง มัณฑณี ใหญ่สว่าง, สุพจน์ ใหญ่สว่าง, พินิจ ตันสกุล, พีรชา สุริยา, จิตตกานต์ ปัจฉิมสวัสดิ์, อภิสัย มากไมตรี จากลาดพร้าว บริดจ์ เงิน ทรงพล สิริรวมทรัพย์, พิสิฐ จาตุรแสงไพโรจน์, วฤทธิ์ อาทิตย์กุล จักรพันธ์ พงศ์มานะ, ปวเรศร์  ด่านสวนใหญ่ จากแวมไพร์ (Vampire) จังหวัดราชบุรี ทองแดง อมรพงศ์ วิชยาภัย บุนนาค, ทวีสิทธิ์ ตรีมานคา, ธีรศักดิ์ จิตต์งามกุศล, ธฤตชลธร ชดช้อย, ภาวิณี สิทธิเจริญสวัสดิ์, กฤษดา พรมจักร์ จาก เท็ดดี้แบร์ (Teddy Bear)    

      นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ กล่าวว่า สมาคมกีฬาบริดจ์ฯ ได้รับพระกรุณา จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานรางวัล การแข่งขัน 4 รางวัล ได้แก่ประเภททีมทั่วไป, ประเภททีมเยาวชน อายุไม่เกิน 21 ปี, ประเภทคู่เยาวชนมินิบริดจ์  อายุไม่เกิน 18 ปี, อายุไม่เกิน 15 ปี

       โดยวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันเพื่อเผยแพร่กีฬาบริดจ์ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป และเพื่อสรรหานักกีฬาประเภทเยาวชนมาเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป ปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในการแข่งขัน ทั้งจำนวนนักกีฬาที่เพิ่มเข้าแข่งขันมากขึ้น