สปท.ลุยสุราษฎร์ธานี รับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานรัฐ แนวทางปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

Publish 2017-11-14 23:15:25วันนี้(14พ.ย.60) ณ โรงแรมเคพาร์ค แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับนายปานเทพ กล้าณรค์ราญ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นประธานเปิดสัมมนารับฟังความคิดเห็นประชาชนในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมคณะ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในประเด็นปัญหา ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ก่อนรวบรวมประเด็นปัญหา ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะมาประมวลผลเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำ(ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ นักการเมือง องค์กรตรวจสอบ ภาคธุรกิจ สื่อมวลชน และภาคประชาชน จาก 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต พัทลุง ตรัง และสตูล.

ภาพ/ข่าว ปชส.สฎ.

สมชายสังข์สนธ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สุราษฎร์ธานี
Suggess News