ปานเทพ เข้าแจ้งความกล่าวโทษต่อ บุญพร CEO หยวนต้า และพวก ต่อกองปราบปราม เข้าข่ายร่วมกันลักทรัพย์และรับของโจร

Publish 2017-11-21 09:21:38

หม่อมหลวง ปานเทพ เทวกุล ในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “MBKET” พร้อมทนายความ เข้ายื่นหนังสือกล่าวโทษต่อผู้บังคับกองปราบปราม เมื่อบ่ายวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้ตรวจสอบการกระทำของ นางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ปัจจุบันเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าฯ และพวก ซึ่งรวมถึงกรรมการชาวต่างชาติของบล.หยวนต้า ที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายผิดกฎหมายอาญา ฐานร่วมกันลักทรัพย์และรับของโจร ในช่วงเดือนเมษายน 2560 ได้มีกลุ่มบุคคลซึ่งน่าจะร่วมกันเป็นขบวนการ วางแผนกันเป็นขั้นเป็นตอน โดยได้แบ่งหน้าที่กันก่อและใช้เพื่อลักลอบนำข้อมูลทางการค้าที่สำคัญ ซึ่งเป็นความลับเฉพาะทางธุรกิจ อันถือเป็นทรัพย์สินของ บล.เมย์แบงก์ฯ ออกไปใช้ประโยชน์กับ บล.หยานต้าฯ จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อ บล.เมย์แบงก์ฯ, ผู่ถือหุ้น บล.เมย์แบงก์, และประชาชน 
 
นาวสาวสุธาสินี ชุมแวงวาปี ในฐานะทนายความประจำตัว หม่อมหลวง ปานเทพ เทวกุล กล่าวว่าจากพฤติกรรมกลุ่มบุคคลที่ให้ทางกองบังคับการปราบปรามตรวจสอบนั้น ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่น่าจะเข้าข่ายผิดกฎหมายอาญาฐานร่วมกันลักทรัพย์และรับของโจร ร่วมกันเอาไปเสียซึ่งเอกสารใดของผู้อื่นและร่วมกันกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และในเรื่องนี้จะขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสืบสวน สอบสวนขยายผลถึงกรณีการซื้อตัวเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนหลายร้อยราย รวมถึงลูกค้ารายใหญ่จำนวนหนึ่ง ว่ามีความเชื่อมโยงกับการกระทำของของขบวนการลักลอบขโมยข้อมูลอันเป็นทรัพย์สินของ บล.เมย์แบงก์ฯ หรือไม่ นอกจากนี้ได้ประสานงานไปยัง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จากการที่ได้ให้ตรวจสอบว่าพฤติการณ์นี้เข้าข่ายฟอกเงินหรือไม่เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เพื่อให้ทาง ปปง. ประสานงานทางคดีกับตำรวจกองปราบปรามต่อไป

เรียบเรียงโดย

อนันต์ คนกาญจน์