เปิดเผยครั้งแรกในประวัติศาสตร์!! จากสายสัมพันธ์ตระกูล ณ นคร ยืนยัน.. พระเจ้าตากสินฯ ไม่ได้ถูกประหารด้วยท่อนจันทน์ ตามที่คนไทยเข้าใจ !!

Publish 2017-11-25 13:43:10เรื่องราวปริศนาในประวัติศาสตร์ ที่ถูกเขียนแต่งเติมมามากมายจนปัจจุบัน เรื่องหนึ่งที่หลายคนสงสัยมากมายนั่นคือ เรื่องการสวรรคต ของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ตามประวัติศาสตร์ที่เราร่ำเรียนมานั่นคือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์ทรงสติฟั่นเฟือน และถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ ซึ่งมีหลายคนมากมายทุกยุคทุกสมัยตั้งคำถาม ว่าเหตุใด พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้กอบกู้เอกราชบ้านเมือง ถึงสวรรคต เช่นนี้ซึ่งเป็นไปได้ยาก ถึงเป็นไปไม่ได้เลยทีเดียว แท้จริงแล้วพระองค์ยอมสละทุกอย่างเพื่อชาติบ้านเมือง พระองค์ท่านทรงเป็น พระมหากษัตริย์ ธรรมราชา ที่ช่วยประเทศชาติจนชีวาวายโดยในรายการ คนไทยไม่ใส่ดัจจริต มีอยู่ช่วงหนึ่งชื่อว่า คนไทยไม่ลืมตัว ได้ตีแผ่เรื่องราวการสวรรคตอีกด้านหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ ที่เชื่อว่าหลายคนสงสัยและยังไม่ทราบ เกี่ยวกับการสวรรคต ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยการได้รับเกียรติสัมภาษณ์ คุณยายสมใจ เชื้อสายตรง ณ นคร ซึ่งเป็นเชื้อสายที่สืบต่อกันมาจาก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โดยรายละเอียดที่น่าสนใจติดตามชมได้ในลิงค์นี้เลยครับ

https://www.youtube.com/watch?v=4lpgDlGjUjM&feature=youtu.be


 -ประวัติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช-

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ สมเด็จพระเอกาทศรุทรอิศวร มีพระนามเดิมว่า สิน พระราชบิดาเป็นชาวจีนแต้จิ๋ว ได้สมรสกับหญิงไทยชื่อ นกเอี้ยง (ภายหลังเป็นกรมพระเทพามาตย์)

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงปราบดาภิเษกขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาในทางพิธีการ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2310 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยอาณาจักรธนบุรี ขณะพระชนมายุได้ 34 พรรษา พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เมื่อมีพระชนมายุได้ 48 พรรษา ทรงครองราชย์นานถึง 15 ปี พระราชโอรส-พระราชธิดา รวมทั้งสิ้น 30 พระองค์

พระราชกรณียกิจที่สำคัญในรัชสมัยของพระองค์ คือ การกอบกู้เอกราชจากพม่าภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง โดยขับไล่ทหารพม่าออกจากราชอาณาจักรจนหมดสิ้น และยังทรงทำสงครามตลอดรัชสมัยเพื่อรวบรวมแผ่นดินซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของขุนศึกก๊กต่าง ๆ ให้เป็นปึกแผ่น เช่นเดียวกับขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูประเทศในด้านต่าง ๆ ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหลังสงคราม ทรงส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม และการศึกษา เนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อแผ่นดินไทย รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปีเป็น "วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน" และยังทรงได้รับสมัญญานามมหาราช

อ้างอิงข้อมูลจาก - รายการ คนไทยไม่ใส่ดัจจริต , th.wikipedia.orgเรียบเรียงโดย

ปิยะนัย เกตุทอง