หนาวนี้เที่ยวพะเยากัน!! ทม.พะเยาเตรียมรถไฟฟ้า บริการชมกว๊านฯฟรี ทำแอปพลิเคชั่น "พะเยาไอเลิฟยู" เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเมืองพะเยา

Publish 2017-11-26 11:34:03วันที่ 26 พ.ย.60 นางสาวจุฬาสิณี โรจนะกุลกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พาผู้สื่อข่าวชมป้ายท่องเที่ยวที่มีรูปแบบทันสมัย ทำเป็นแอพพลิเคชั่น ผ่านสมาร์ทโฟน  ซึ่งสามารถให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้อย่างง่ายดาย  รวมทั้งการบริการรถไฟฟ้าฟรี ให้กับนักท่องเที่ยว ในการที่จะเดินทางท่องเที่ยวสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ทั้งวัดติโลกอาราม กว๊านพะเยา อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง วัดพระเจ้าตนหลวง ตลอดจนสถานที่สำคัญและท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา รวมทั้งตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้อย่างง่ายดาย ขึ้นถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่ทางเทศบาลเมืองพะเยา ได้จัดเตรียมขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพะเยาในช่วงฤดูหนาวนี้

                  โดยนางสาวจุฬาสิณี โรจนะกุลกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ระบุว่าขณะนี้ทางเทศบาลเมืองพะเยาได้ เปิดศูนย์รองรับนักท่องเที่ยวขึ้นที่บริเวณสวนสุขภาพเทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งใกล้กับสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมือง ช่วงเทศกาลของการท่องเที่ยวในปีนี้ ซึ่งทางเทศบาลได้เปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายขึ้น

 

                      นอกจากนั้นยังได้ร่วมกับทางจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำแอฟพลิเคชั่นพะเยาไอเลิฟยู ซึ่งจะเป็นป้ายอัจฉริยะที่นักท่องเที่ยวสามารถใช้เทคโนโลยี ผ่านสมาร์ทโฟน เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างง่ายดาย นอกจากนั้นทางเทศบาลเมืองพะเยา ยังได้จัดรถไฟฟ้าจำนวน 5 คัน โดยแต่ละคันสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ 20 ที่นั่ง  เพื่อบริการให้กับนักท่องเที่ยวที่จะ เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอยู่เป็นจำนวนมาก เช่นวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง กว๊านพะเยา พระเจ้าตนหลวง และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกหลายแห่งในพื้นที่ ซึ่งจะให้บริการฟรีกับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ในช่วงฤดูหนาวนี้ ดังนั้นจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวสามารถติดต่อใช้บริการได้ที่ศูนย์การท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งจะให้บริการตลอดช่วงของเทศกาลท่องเที่ยวนี้

                                                                        ภาพ/ข่าว ปัณณวิชย์  อยู่ดี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดพะเยา