ศรีสะเกษ !! นายก อบจ.ขับรถเกรดถนนออกซ่อมถนนชำรุดทั้งจังหวัด กู้เงิน 200 ล้านหวังซื้อเครื่องจักรกลช่วยชาวบ้าน แต่หวั่นสินค้าด้อยคุณภาพจากจีน

Publish 2017-12-07 22:08:39วันที่ 7 ธันวาคม  2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  นายวิชิต ไตรสรณกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานเครื่องจักรกลเพื่อออกปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประจำปี 2561  ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร ที่นำเครื่องจักรกลออกไปปฏิบัติงานในภาคสนาม ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ   ในการให้บริการสาธารณะเครื่องจักรกล ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษต่อไป  ซึ่งหลังจากประกอบพิธีเปิดโครงการแล้ว  นายวิชิต  ได้ขึ้นไปบนรถเกรดถนนขนาดใหญ่  และได้ขับรถเกรดถนนนำหน้าขบวนรถเครื่องจักรกลทุกคันออกไปซ่อมแซมถนนที่ชำรุดทั้งจังหวัด  โดยมีนายวิเชียร  ถิระเลิศพานิชย์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  นำสมาชิกสภา อบจ.ศรีสะเกษ    ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  มาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก นายวิชิต ไตรสรณกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่  มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งเขตจังหวัด และมีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ   เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น   และได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อภารกิจที่จะนำพาประโยชน์สุขไปสู่ประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดพิธีปล่อยคาราวานเครื่องจักรกล  เพื่อออกไปปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง  อุทกภัย  ตลอดจนให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลแก่โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 39 แห่ง รวมทั้งการให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลแก่หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เช่น เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ ที่ร้องขอเครื่องจักรกลเข้ามายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งถือได้ว่าเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่ง ที่จะต้องดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 22 อำเภอ ของจังหวัดศรีสะเกษ
นายวิชิต  ยังกล่าวด้วยว่า  ขณะนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับอนุมัติเงินกู้มาจำนวน 180 ล้านบาทเศษ  เพื่อใช้ในการซื้อเครื่องจักรกล  แต่ว่า  พอจะซื้อเครื่องจักรกลและได้มาศึกษาดูระเบียบแล้วพบว่า ไม่สามารถซื้อตามความต้องการได้  เพราะว่าเมื่อประกาศซื้อออกไปแล้วทุกบริษัทห้างร้านมีสิทธิ์ที่จะมายื่นซองเสนอราคาได้  แต่ที่ตนเกรงมากที่สุดก็คือ ปัจจุบันนี้เครื่องจักรราคาถูกๆ จากจีนมีเป็นจำนวนมาก  หากประกาศออกไปกลุ่มบริษัทเหล่านี้จะเข้ามาเสนอราคาในราคาที่ต่ำ พอเราประกาศออกไปจะไม่ซื้อก็ไม่ได้ เพราะว่ามีการเสนอราคาต่ำ  แต่ว่าพอซื้อแล้วเมื่อนำเอามาใช้งานก็จะมีปัญหามาก เนื่องจากว่า เป็นเครื่องจักรที่ด้อยคุณภาพ  จึงทำให้ยังไม่ตัดสินใจซื้อเครื่องจักรกล เพราะว่าหากตัดสินใจซื้อไปแล้วหากมีปัญหาภายหลัง คนซวยก็คือเราเพราะว่าใช้งานไปปีสองปีแล้วพังก็เลยไม่อยากให้เกิดขึ้น  และขณะนี้ได้ใช้เครื่องจักรกลที่มีอยู่ในการซ่อมแซมถนนและขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อให้บริการด้านสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนอย่างเต็มที่อยู่แล้ว

ชยงค์   มณีพันธุ์เจริญ    สำนักข่าวทีนิวส์   จ.ศรีสะเกษ