เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เปิดการตรวจข้อสอบธรรมหลวงชั้นตรี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 14

Publish 2017-12-07 22:11:18วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ อาคารราชวิริยาลังการ. วัดไร่ขิง. พระอารามหลวง อำเภอสามพราน.  จังหวัดนครปฐม.  พระเทพมหาเจติยาจารย์เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เป็นองค์ประธาน เปิดการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง“ธรรมศึกษาชั้นตรี” ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 14 มี  จังหวัดนครปฐม. สุพรรณบุรี.  กาญจนบุรีและสมุทรสาคร  ระหว่างวันที่ 7ถึง 8 ธันวาคม 2560 ณ อาคารราชวิริยาลังการ. วัดไร่ขิง. พระอารามหลวง พร้อมด้วยพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง. พระอารามหลวง และคณะพระสังฆาธิการ กรรมการแม่กองธรรมสนามหลวง   โดยมี นักเรียนจาก โรงเรียนนาคประสิทธิ์และโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา  จำนวน 500 คน เข้าร่วมตรวจข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรีแบบปรนัย (กากบาท)สำหรับ การตรวจข้อสอบแบบ ปรนัย แปลว่า วัตถุวิสัย คือการกำหนดคำตอบมาให้ผู้ทดสอบได้เลือกตอบ ซึ่งบางครั้งอาจเรียกทับศัพท์ว่า ข้อสอบช้อย(choices) หรือตัวเลือก โดยเมื่อผู้สอบเลือกคำตอบที่ต้องการได้แล้วก็จะ กากบาท หรือ ฝนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ

ปนิทัศน์ มามีสุข   สำนักข่าวทีนิวส์  จ.นครปฐม