ยินดี "รอง ผบ.นย." พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2560 พร้อม "เศรษฐา ศิระฉายา” ศิลปินแห่งชาติ

Publish 2017-12-07 22:54:47เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีที่ 38 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กทม. เมื่อ 5 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ยึดหลักสอนลูกเป็นคนดี และเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูก ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา เนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรสำหรับรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2560 มีคุณพ่อจากทั่วประเทศได้รับคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตร และพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทาน จำนวนทั้งสิ้น 379 คน แบ่งเป็นระดับภูมิภาค 142 คน ส่วนกลาง 207 คน และกรุงเทพฯ 30 คน คัดเลือกโดยให้แต่ละจังหวัดส่งตัวแทนผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 12 ประการ คือ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย, มีอายุ 50 ปีขึ้นไป, มีภรรยาคนเดียว, ส่งบุตร-ธิดาได้รับการศึกษาไม่ทอดทิ้ง, บุตรธิดาประกอบอาชีพสุจริต, เป็นผู้เสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม, ดำรงตนในศีลธรรม และประกอบสัมมาชีพโดยสุจริต


พล.ร.ต.ศังกร พงษ์ศิริ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี คุณพ่อคนหนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเข้ารับรางวัลฯ ร่วมกับบุคคลสำคัญและดาราดัง อาทิ นายเศรษฐา ศิระฉายา ดารานักแสดง-นักร้อง, พล.ร.อ.จุมพล ลุมพิกานนท์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม, ศ.เกียรติคุณ นพ.ชัยสิน วีรวรรณ อดีตรองคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, ดร.ชุมพล พรประภา ประธานบริษัทเอสพี อินเตอร์เนชั่นแนล และ นายวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในครั้งนี้ด้วยเผยว่ารู้สึกภาคภูมิใจ ในฐานะที่เป็นพ่อและสอนลูกอยู่ตลอดเวลาว่าให้เป็นคนดีของสังคม เมื่อเกิดเป็นคนไทยต้องยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้รู้ว่าเราเกิดใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านที่ทรงรักษาเอกราชให้แผ่นดินเรายืนอยู่ทุกวันนี้    นอกจากนี้ยังสอนให้ลูกมีความซื่อสัตย์ กตัญญูต่อผู้ที่มีพระคุณ รู้จักเผื่อแผ่ เสียสละ ไม่หลงตัวเอง ไม่เอาเปรียบคนอื่น ให้ความเคารพต่อความคิดของคนอื่น อย่าคิดว่าเราเก่งกว่าคนอื่น เก่งที่สุด หากโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปหากไม่มีแนวคิดเหล่านี้ก็จะอยู่ลำบาก และอยู่อย่างไรให้คนรัก หากมีคนรักคนชอบเราก็จะยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ตลอดการทำหน้าที่พ่อ ไม่รู้สึกเหนื่อย เราอยากให้ลูกเป็นอย่างไรก็ต้องประพฤติปฏิบัติตัวแบบนั้นให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างนั่นเอง พล.ร.ต.ศังกร พงษ์ศิริ นักรบนาวิกโยธินแห่งกองทัพเรือไทย ได้กล่าวในตอนท้าย ท่ามกลางความดีใจของเหล่าทหารนาวิกโยธินและครอบครัวที่ทราบ
ข่าวนึ้เป็นอย่างยิ่ง

อุดมเกียรติ  ทิพย์ศรีกุล   สำนักข่าวทีนิวส์  จ.ชลบุรี
Suggess News