วิถึไทย !! ลงแขกเกี่ยวข้าว ประเพณีไทยโบราณ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า แหลมฉบัง (มีคลิป)

Publish 2017-12-07 23:08:09ที่พื้นนา ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านหรองคล้าเก่า เทศบาลนครแหลมฉบัง ได้จัดกิจกรรมงานประเพณี การลงแขกเกี่ยวข้าว ตามวิถีชาวไทยโบราณ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว ที่มีมายาวนานแต่โบราณ ที่คนรุ่นหลังยังไม่เคยสัมผัสหรืออาจจะไม่เคยเห็นด้วยซ้ำไป ซึ่งนับวันมีแต่หายสาบสูญไปตามกาลเวลาวันที่ 7 ธ.ค. 60  อดีตรัฐมนตรีวัฒนธรรมนาย สนธยา คุณปลื้ม พร้อมด้วย นาง กุสุมา คุณปลื้ม    นาย บุญเลิศ  น้อมศิลป์  อดีตนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง   นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง  นาง ปัทมา วิวัฒน์วาณิช  กิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา พร้อมเหล่าสมาชิกสภาฯ  ประชาชน  นักศึกษา   และภาคเอกชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวกว่า 300 คนหลังจากให้โอวาทเสร็จ นาย สนธยา  คุณปลื้ม  นาง กุสุมา  คุณปลื้ม  นาง จินดา ถนอมรอด และสมาชิกสภาฯ  พร้อมด้วยเหล่าชาวบ้าน   นักศึกษา  ได้ลงพื้นนา เกี่ยวข้าวกันอย่างสนุกสนาน  อันเป็นบรรยากาศการลงแขกเกี่ยวข้าว แบบโบราณ ที่มีมายาวนาน  แบบทุกคนเหงื่อตกไปตามๆกันเลยทีเดียว

สมชาย แก้วนุ่ม  สำนักข่าวทีนิวส์   จ.ชลบุรี  
Suggess News