ส่งของยังไงให้ทันเทศกาลปีใหม่ 2561

Publish 2017-12-15 09:25:31ช่วงเทศกาลแห่งความสุขในปีใหม่ 2561 นี้ จะมีปริมาณสิ่งของส่งทางไปรษณีย์จำนวนมาก

ถ้าส่งช้าคงไปถึงมือผู้รับไม่ทันเทศกาลแน่นอน ขอแนะนำว่าให้รีบส่งของแต่เนิ่นๆ หากจัดส่งแบบธรรมดา จะต้องส่งก่อนวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ส่งแบบลงทะเบียน ก่อนวันที่ 22 ธันวาคม 2560 และส่งแบบด่วนพิเศษ (EMS) ก่อนวันที่ 26 ธันวาคม 2560 นอกจากนั้นถ้าต้องการส่งของในช่วงวันหยุดยาวสามารถใช้บริการได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ในท่าอากาศยาน ห้างสรรพสินค้าและสถานีบริการน้ำมัน ตรวจสอบรายชื่อและช่วงเวลาการเปิดให้บริการของที่ทำการไปรษณีย์ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th และสอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ THP Contact Center 1545

 

 

 


เรียบเรียงโดย

อนันต์ คนกาญจน์


Recommend News