สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ทรงห่วงใย พระราชทานผ้าห่มกันหนาว ให้ราษฎรจ.หนองบัวลำภูและจ.อุดรธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ

Publish 2017-12-16 08:08:39     วันที่ 15 ธ.ค. 60 เวลา 09.15 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปประชุมติดตามสถานการณ์ภัยหนาว ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู      เวลา 13.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี เสร็จแล้ว องคมนตรี และคณะเดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว จำนวน 1,000 ผืน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนายูง และพื้นที่ตำบลนาแค จังหวัดอุดรธานี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ      ในโอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและทรงให้กำลังใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบภัยหนาวให้ได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานด้วย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

 

ขอบคุณ

Information Division of OHMเรียบเรียงโดย

พัชรพร นาคประดิษฐ์