AGE กับ “ โครงการร้อยรักรวมใจเอจีอีรักษ์ต้นไม้สู่ชุมชน ”

Publish 2017-12-21 09:47:14คุณปณิตา ควรสถาพร   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE  ร่วมกับ บริษัท  เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด หรือ AGEM  พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน    ร่วมทำกิจกรรมโครงการ  “ ร้อยรักรวมใจเอจีอีรักษ์ต้นไม้สู่ชุมชน ” เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนและลดภาวะโลกร้อน  โดยการปลูกต้นทองอุไรริมทางถนน  ร่วมกับชาวบ้านตำบลแม่ลา  หมู่ที่ 6  อำเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   เมื่อเร็วๆนี้


เรียบเรียงโดย

อนันต์ คนกาญจน์


Recommend News