สหกรณ์จังหวัดระนอง จัดกิจกรรมลงแขกเก็บเมล็ดกาแฟและผลิตกาแฟสารคุณภาพ ช่วยลดต้นทุนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟของเกษตรกร

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.tnews.co.th

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่บริเวณแปลงกาแฟ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยท่อม ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง นายกฤษฎา จันทน์แดง สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายจิรศักดิ์  บริบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส.จังหวัดระนอง สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จำกัด และเกษตรกรสวนกาแฟ จำนวน 50ราย ร่วมทำกิจกรรมลงแขกเก็บเมล็ดกาแฟและผลิตกาแฟสารคุณภาพ


สหกรณ์จังหวัดระนอง จัดกิจกรรมลงแขกเก็บเมล็ดกาแฟและผลิตกาแฟสารคุณภาพ ช่วยลดต้นทุนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟของเกษตรกร

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มการผลิต การจำหน่ายและการบริหารจัดการร่วมกันโดยวิธีสหกรณ์ และเพื่อส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่ให้มีตลาดรองรับ โดยมีการเชื่อมโยงตลาดร่วมกันระหว่างผู้ผลิตแปลงใหญ่ สหกรณ์ และภาคเอกชน อีกทั้งช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรรายย่อย สามารถใช้เครื่องมือเครื่องจักรกลมาช่วยในการผลิต เข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้น มีความสามารถในการจัดการการผลิต ให้คุณภาพสินค้าได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน สามารถเข้าถึงตลาดและมีอำนาจต่อรองทางการตลาดสูงขึ้น โดยสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จำกัด เป็นอีกหนึ่งสหกรณ์ที่เข้มแข็ง และมีความพร้อม มีสมาชิกเกษตรกรสวนกาแฟสนใจเข้าร่วมระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จำนวน 50ราย ในพื้นที่หมู่4 และหมู่10 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 1,156ไร่


สหกรณ์จังหวัดระนอง จัดกิจกรรมลงแขกเก็บเมล็ดกาแฟและผลิตกาแฟสารคุณภาพ ช่วยลดต้นทุนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟของเกษตรกร

สำหรับขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งในการทำกาแฟสารคุณภาพ คือ การเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งจะต้องเก็บเกี่ยวเฉพาะผลสุก หรือที่เรียกว่า ลูกเชอรี่ สมาชิกจึงได้ใช้วิธีลงแขกเก็บเมล็ดกาแฟ โดยอาศัยหลักการสหกรณ์ คือ ช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน ทั้งยังเป็นการช่วยฟื้นฟูประเพณีการลงแขกเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน อันจะช่วยลดต้นทุนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟได้ ซึ่งการผลิตกาแฟสารคุณภาพของสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จำกัด ได้เริ่มต้นกันมาตั้งแต่ปี 2559  และเริ่มปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดและกระบวนการผลิตของสมาชิก โดยเริ่มตั้งแต่การเก็บเกี่ยว การตาก การสีกาแฟ จนได้เมล็ดกาแฟสารคุณภาพ ปัจจุบันสมาชิกเห็นความสำคัญของการผลิตกาแฟสารคุณภาพ โดยในปีฤดูการผลิต 2560/2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนอุปกรณ์การผลิต คือ เครื่องสีกาแฟสารสด เครื่องสกัดเมือก และเครื่องวัดความชื้น มูลค่า 36,800 บาท ให้กับสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จำกัด เพื่อใช้ในการผลิตกาแฟคุณภาพอีกด้วย


สหกรณ์จังหวัดระนอง จัดกิจกรรมลงแขกเก็บเมล็ดกาแฟและผลิตกาแฟสารคุณภาพ ช่วยลดต้นทุนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟของเกษตรกร

นิเวศน์ เสระหมาน  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.ระนอง