หมดเวลาโดนขูดรีดซะที!!กำหนดคลอดแล้วกม.ใหม่ คุมเข้มค่าบริการน้ำไฟ โทรศัพท์ในหอพัก ใครเก็บเกินมีโทษทั้งจำ(คุก)ทั้งปรับ!? (อ่านรายละเอียด)

หมดเวลาโดนขูดรีดซะที!!กำหนดคลอดแล้วกม.ใหม่ คุมเข้มค่าบริการน้ำไฟ โทรศัพท์ในหอพัก ใครเก็บเกินมีโทษทั้งจำ(คุก)ทั้งปรับ!? (อ่านรายละเอียด)

Publish 2018-01-04 16:31:55

ถือเป็นเรื่องชวนปวดหัวจริง ๆ สำหรับชีวิตชาวหอที่ต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่ถูกกำหนดโดยผู้เป็นเจ้าของทั้งในรูปแบบที่เป็นธรรมและไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะค่าน้ำค่าไฟที่บางแห่งแพงมากจนเกินมาตรฐานนั้น โดยล่าสุด นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) อยู่ระหว่างการเตรียมออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจควบคุมสัญญา เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้บริการเช่าที่พักอาศัย เนื่องจากมีการร้องเรียนว่าถูกผู้ประกอบการหอพักเก็บค่าน้ำค่าไฟแพง

 

 
ทั้งนี้ ปัญหานี้ต้องได้รับการดูแลให้เกิดความยุติธรรมในการใช้บริการเช่าหอพัก เพราะเป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อประชาชนหลายกลุ่ม ทั้งนักศึกษา คนทำงาน และครอบครัวทั่วไป โดยรายละเอียดมาตรการจะให้ความสำคัญในการกำหนดราคาค่าน้ำค่าไฟฟ้า และเงื่อนไขการเก็บค่าประกันและค่าเช่าล่วงหน้า การจัดทำหลักฐานการตรวจสภาพห้องเช่า โดยใช้ข้อมูลจากปัญหาที่มีการร้องเรียนเข้ามายัง สคบ. แล้วจะกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดดังกล่าวลงไปในสัญญา อย่างชัดเจน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาดังกล่าว

 

สำหรับสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ จะกำหนดให้ผู้ให้บริการต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเช่า เช่น เขียนชื่อ ที่อยู่ ของผู้ให้เช่าและผู้เช่า กำหนดระยะเวลาในการเช่า ทรัพย์สินและอุปกรณ์ที่ให้เช่า อัตราค่าบริการต่างๆทั้งค่าน้ำประปา ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ รวมถึงวิธีการชำระค่าบริการ พร้อมทั้งกำหนด เงื่อนไงการเรียกเก็บค่าเช่า และบริการต่างๆ ให้ชัดเจน หากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิด มีโทษคือจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 


“ในประกาศ จะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ผู้ประกอบการหอพักต้องดำเนินการ เช่น เรื่องมิเตอร์ค่าน้ำ ค่าไฟ ต้องเก็บไม่สูงไปกว่าอัตราที่การไฟฟ้าฯ หรือการประปาฯ จัดเก็บไม่เกิน 20% ห้ามเรียกเก็บเงินประกันความเสียหายเกิน 50% ของอัตราค่าเช่า และห้ามเรียกเก็บเงินค่าต่อสัญญาเช่าจากผู้เช่ารายเดิมด้วย หรือการเก็บเงินประกันต้องไม่เกิน 1 เดือน รายละเอียดคณะกรรมการทำการศึกษามาพอสมควรแล้วจะได้ออกประกาศเร็วๆ นี้” 

 

ด้าน นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการ สคบ.กล่าวว่า จะออกประกาศได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และมีผลหลังจากนั้น 90 วัน หรือประมาณเดือนพฤษภาคม 2561 โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องยกเลิกสัญญาฉบับเก่าที่เคยทำไว้กับผู้เช่าทั้งหมด แล้วมาให้ผู้เช่ามาทำสัญญาใหม่ภายใต้ข้อกำหนดใหม่ที่ประกาศไว้ในกฎหมาย

 

*****ภาพหอพักข้างต้นใช้เพียงประกอบเนื้อหาข่าวเท่านั้นติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นิตติยา บุญตาวัน
HASTAG : หอพัก