อิทธิฤทธิ์เหนือกุมารทอง..เลี้ยงดุจดั่งลูกตัวเอง "พระกัณหา พระชาลี"พระราชกุมารี พระราชกุมารของพระเวสสันดร..เมตตาค้าขาย เป็นเลิศ.

Publish 2018-01-12 13:05:31เมื่อเอ่ยถึงกัณหา - ชาลี ทุกคนก็จะนึกถึงทศชาติชาดก กัณฑ์พระเวชสันดรชาดก ก่อนที่พระองค์จะเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า พระเวชสันดรได้บำเพ็ญเพียรบารมี ด้วยการสละทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อให้ตนหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง แม้แต่ลูกทั้งสอง ก็ยกให้ชูชก เพื่อไปคอยรับใช้นางอมิตาดา เมียสาวของชูชก ซึ่งพระกัณหา และพระชาลี ต้องทนทุกข์ทรมาน จากชูชกต่าง ๆ นานา เกจิอาจารย์ได้คิดสร้างกัณหา - ชาลี ขึ้นมาเป็นรูปกุมารคู่อันเป็นวัตถุมงคลอันมีค่ายิ่งอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้ศิษยานุศิษย์ และประชาชนทั่วไปนำไปสักการะบูชา เมื่อบูชากัณหา - ชาลีแล้ว ให้จุดธูปแล้วบอกให้กัณหา - ชาลี เป็นลูกเรา ถ้าเรามีลูกอยู่แล้ว ก็ให้ลูกเราเป็นน้องของกัณหา - ชาลี ให้อยู่ด้วยกัน กินด้วยกัน ไม่ต้องจัดที่อยู่ให้ เขาอยู่ง่าย นอนง่าย เมื่อเราทำอะไรก็บอกให้เขาช่วยเรา ให้อยู่กับบ้านดูแลบ้าน อย่าให้ใครมาทำอะไรบ้านเรา เมื่อเราทานอาหารเราก็เรียกเขาทานด้วย ถ้าไปธุระนอกบ้านก็บอกเขาด้วย ถ้าได้ปฏิบัติตามสม่ำเสมอ ทุกๆ วัน ด้วยผลบุญอันนี้จะทำให้มีความสุข ความสมหวัง ความเจริญรุ่งเรือง อย่างแน่นอนกัณหา-ชาลีสร้างตามคติธรรมในพระเวสสันดรชาดกเป็นผู้ช่วยให้พระโพธิ์สัตว์บำเพ็ญทานบารมีสำเร็จในชาติสุดท้าย มีอุปเท่ห์คล้ายๆกับการสร้างกุมารทอง แต่เป็นดวงจิตเทพมีฤทธิ์เดชมากกว่าเพราะมีสองดวงจิตไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องวุ่นวายเท่าพกพาง่าย กัณหาได้เกิดเป็นพระอุบลวรรณาเถรี(ภิกษุณี)และเป็นอัครมหาสาวกผู้มีฤทธิ์มาก ส่วน ชาลี เกิดเป็นพระราหุล บุตรของเจ้าชายสิทธัตถะภายหลังออกบวชและสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ข้อแนะนำอีกอย่างไม่ควรเก็บกัณหา-ชาลีหรือห้อยแขวนคู่กับเครื่องรางชูชก เนื่องจากไม่ถูกกัน ตั้งนะโมสามจบ ชาลีกัณหา มาแล้วหรือยัง สังคะตังโลกะวิทู ว่าคาถาบ่อยๆใช้สื่อถึงกัณหา ชาลี บนบอก ถวายผลไม้ ขนม ได้เลย เทียน๒เล่ม ธูป๒ดอก ดอกไม้๒ดอกสีขาว ได้เลย ถ้าไม่มีเวลาบอกกล่าวบอกกล่าวได้เลยกัณหา ชาลี เด่นทางเมตตามหานิยมและค้าขายเป็นเยี่ยม กัณหา ชาลี ตามพระเวสสันดรชาดก กัณหาและชาลีเป็นพระโอรสของพระเวสสันดร ซึ่งเป็นการเสวยพระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะมาเป็นพระสัมมา สัมพุทธเจ้า โดยทั้งคู่ได้ถูกพระเวสสันดรยกให้เป็นสิทธิของชูชกตามแต่กรรมเก่าจากชาติปาง ก่อน โดยคติทางพุทธนั้นกัณหาและชาลีเป็นผู้ช่วยให้พระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญทานบารมีจนเต็ม เป็นยอดทางเมตตามหาเสน่ห์ ค้าขายโชคลาภ และอำนวยความสำเร็จแก่ผู้เป็นเจ้าของ คาถาบูชากัญหา-ชาลี โอมนะโม โพธิสัตโต กัณหา ชาลี กุมาโร โอมมัทธิราชกุมาโร ชะหัง ชะหังเมตสัตตา สว๋าหะ สว๋าโหม โอมประสิทธิ ชูชะโก สว๋าหะ

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ เจ้าของบทความ และที่มาเนื้อหาบทความมา ณ ที่นี้

http://www.หงส์เก้าเซียน.com/

พระเครื่องราขพัฒน์เรียบเรียงโดย

ศักดิ์ศรี บุญรังศรี