หนองคาย!! หลายภาคส่วนร่วมมอบของขวัญปีใหม่สำหรับเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2561 (ชมคลิป)

Publish 2018-01-13 17:18:52เริ่มที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการได้จัดขึ้น

นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การจัดงานวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 66 รูป อ่านสารจากนายกรัฐมนตรีที่ให้ไว้กับเด็ก ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 มอบเงินสงเคราะห์เด็กครอบครัวยากจน เพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 500 ทุนๆ ละ 500 บาท มอบรถจักรยานเพื่อเด็กดีแต่ยากจน จำนวน 100 คน

จากนั้นได้มอบรางวัลและแจกของขวัญแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เยี่ยมชมกิจกรรมของหน่วยงานที่จัดขึ้น ทั้งนี้ยังได้มีการแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียนจาก โรงเรียนต่างๆ และกิจกรรมการเล่นเกมส์ การตอบปัญหา และแจกขนม อาหาร น้ำอัดลม ไอศครีม ซึ่งมีเด็กและเยาวชนร่วมงานจำนวนมาก

 ณ บริเวณด้านหน้าเทศบาลเมืองหนองคาย ก็ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เช่นเดียวกันโดยมี นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมอ่านสารนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยคำขวัญปีนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบให้แก่เด็กทุกคนว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ซึ่งมีความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก

จากนั้นได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น มอบเกียรติบัตรนักกีฬาดีเด่นในสังกัดเทศบาล ทั้ง 5 โรงเรียน และ 1 วิทยาลัยอาชีวะเทศบาลเมืองหนองคาย พร้อมทั้งได้มอบรางวัลและแจกของขวัญแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลที่จัดขึ้น ทั้งนี้ยังได้มีการแสดงบนเวทีของเด็กจากนักเรียนโรงเรียนต่างๆ พร้อมเล่นเกมส์ มอบรางวัลส่วนที่ ลานนันทนาการ สวท.หนองคาย ระบบ AM 810 KHz. นายโสภณ ห่วงญาติ นายอำเภอเมืองหนองคาย รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดหนองคาย ประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมให้โอวาทแก่เด็กๆ และนำคำขวัญของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาอธิบายให้เด็กๆ ได้เข้าใจ จากนั้นได้เยี่ยมชมกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงานโดยมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนมาร่วมทำกิจกรรม ประกอบด้วย สำนักประสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย ปปช.จังหวัดหนองคาย, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย ,มูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถาน,สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย,บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยทางถนน

ณ ลานกิจกรรม ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวัดธาตุ บ้านสร้างประทาย ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย เทศบาลตำบลวัดธาตุ นำโดยนายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และข้าราชการเทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 เพื่อให้เด็กๆ ในเขตเทศบาลตำบลวัดธาตุทั้ง 14 หมู่บ้านได้ร่วมกิจกรรมที่สำคัญของเด็กๆ ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนให้เยาวชนเป็นคนดี คนเก่ง กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม ถูกต้อง ด้วยการสนับสนุนของชุมชน โดยมีเทศบาลตำบลวัดธาตุ สนับสนุนในด้านงบประมาณ และด้านวิชาการ เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นพลังสำคัญของชาติในอนาคต

ภายในกิจกรรมมีการแสดงบนเวทีของเด็กๆ ถ่ายรูปกับภาพความฝันของเด็กๆ ระบายสีปูนปราสเตอร์ เล่นเกมส์เก้าอี้ดนตรี แจกขนม น้ำ และอาหารตลอดการจัดงาน สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ และผู้ปกครอง

ณ ตชด.245 หนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย, นายกิตติศักดิ์ บุญเปีย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย พ.ต.ต.ยุทธยา สังแสวง ผู้บังคับกองร้อย ตชด.245 ร่วมในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ที่ อบจ.หนองคาย และ ตชด.245 จัดขึ้น ภายในกิจกรรมมีการแสดงบนเวทีของเด็กๆ พร้อมรับรางวัลมากมาย นอกจากนี้ ตชด.245 หนองคาย ยังได้นำยุทโธปกรณ์ทั้งปืนใหญ่ ปืนกล ปืนยาวประจำกาย มาให้เด็กๆ ได้เล่นได้ศึกษา การกระโดดหอสูง ส่วนการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย ได้นำการสาธิตและเล่นวู้ดบอลมาให้เด็กๆ ได้เล่นและมอบอุปกรณ์กีฬาเป็นรางวัลให้แก่เด็กๆ ด้วย

เวลา 12.00 น. ปิดท้ายที่ลานกิจกรรมศูนย์การค้าอัศวรรณ ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ 2 นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 8 ทุนๆ 1,000 บาท จาก ประธานในพิธีและ ดร.พงษ์ศักดิ์ สกุลคู ประธานกรรมการบริหาร เจียงอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมการแสดงบนเวทีของเยาวชนและเด็ก

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อให้เยาวชนได้มีเวทีแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยความสามัคคี ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน และเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง ที่จะเติบโตไปเป็นพลังและเป็นคนดีของประเทศ.

ภัทรวินทร์ ลีปาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดหนองคาย