อากาศแปรปรวน !! กระทบวิถีเพาะเลี้ยง "แมลงครั่ง" หลังอุณหภูมิลดต่ำฉับพลัน แมลงครั่งแพร่พันธุ์ช้า กระเทือนถึงผลผลิต.. (มีคลิป)

Publish 2018-01-13 17:38:01สภาพอากาศที่หนาวเย็นลงในระยะนี้ ส่งผลกระทบกับอาชีพการเพาะเลี้ยงครั่งของเกษตรกรหลายอำเภอในพื้นที่ จังหวัดลำปาง อากาศที่เย็นลง และฝนตกสลับกัน ทำให้แม่ครั่ง ที่เกษตรกรเพาะเลี้ยงไว้ตามต้นจามจุรี หรือต้นก้ามปู เจริญเติบโตไม่ดีเท่าที่ควร โดยลักษณะธรรมชาติของแมลงครั่ง ชอบอากาศอบอุ่น ไม่หนาวเย็นจนเกินไป และไม่ร้อนจัดจนเกินไป ผลกระทบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้เกษตรกรบางพื้นที่อาจจะต้องรอคอยเวลาเฝ้าดูการเติบโตของแมลงครั่ง ยาวนาน 1-2 ปี ขณะที่ราคาครั่งหรือยางชันที่เรียกกันว่ามูลของแมลงครั่งที่รับซื้อกันตามท้องตลาดยังคงให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงเกษตรกรชาวแม่เชียงรายลุ่ม ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง พาผู้สื่อข่าวเข้าตรวจดูความผิดปกติของแมลงครั่งที่เพาะเลี้ยงไว้ตามต้นจามจุรีในสวน จำนวนกว่า 10 ต้น หลังได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวน ฝนตก ลมแรง และอากาศหนาวเย็นลงในระยะนี้ ทำให้ตัวแม่ครั่งซึ่งมีลักษณะลำตัวเป็นสีแดง ไม่ยอมออกมาจากมูลครั่งที่ห่อเอาไว้ นั่นหมายถึงสัญญาณเตือนอะไรบางอย่าง ที่เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงครั่งอาจจะต้องใช้เวลาการดูแลเพาะเลี้ยงครั่งยาวนาน 1-2 ปี แต่ถ้าหากสภาพอากาศอุ่นขึ้น การแพร่กระจายตัวของแม่ครั่งอาจจะแพร่พันธุ์ไปทั่วทั้งลำต้น โดยแม่ครั่งจะอาศัยดูดน้ำเลี้ยงของเปลือกไม้ตามกิ่งก้านของต้นจามจุรี ก่อนจะถ่ายมูลออกมา เพื่อใช้อาศัยเป็นที่หลบซ่อนตัว ยิ่งถ่ายมูลมากเท่าไหร่ นั่นหมายถึงรายได้ที่เกษตรกรจะได้รับ โดยการเก็บมูลของครั่งจำหน่ายให้กับล้งรับซื้อจากต้นจามจุรีแต่ละต้น ให้ผลผลิตได้ไม่เท่ากัน บางต้นเก็บผลผลิตได้มากเกือบ 700 กิโลกรัม บางต้นก็ 400 กิโลกรัม

 ขณะที่ราคารับซื้อครั่งระยะนี้ ราคาซื้อเข้าเฉลี่ยที่ 150-160 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนราคาขายส่งภาคอุตสาหกรรมขึ้นอยู่กับการเกรงกำไรตามภาวะเศรษฐกิจ นับว่าเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในยามว่าง หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปี ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็หากผลผลิตครั่งที่เก็บเกี่ยวได้จากนี้ต่อไป อาจมีแนวโน้มราคาดีดตัวเพิ่มสูงขึ้นได้ในอนาคต เนื่องจากผลผลิตที่ลดลง ความผันผวนของสภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมถึงผลจากการทำฝนเทียม ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบกับการเพาะเลี้ยงแมลงครั่งแทบทั้งสิ้น ขณะเดียวกันการเทขายต้นจามจุรีของเกษตรกรให้กับโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้พื้นที่เพาะเลี้ยงครั่งลดลง ซึ่งเกษตกรอาจจะต้องคิดหาวิธีการเพาะเลี้ยงครั่งมาเป็นต้นไม้ชนิดอื่นแทน   

สำหรับแมลงครั่ง เมื่อถ่ายมูลออกมาจะจับตามเปลือกไม้ มีลักษณะเป็นก้อนแข็งๆ ตามรอยปริของมูลครั่งดิบจะมีสีแดงอมม่วง ซึ่งชาวบ้านมักจะเลือกว่าสีเลือดครั่ง ยิ่งมีสีสดมากเท่าไหร่ นั่นหมายถึงความใหม่สดของผลผลิตที่เก็บได้ ความต้องการใช้ครั่งในภาคอุตสาหกรรม จะใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตแม่สีในโรงงานอุตสาหกรรม ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเชลแล็ก แล็กเกอร์  หรือน้ำยาเคลือบเนื้อไม้ อีกทั้งใช้เป็นส่วนผสมผลิตแผ่นดิวิดี แผ่นซีดี สีย้อมผ้า เครื่องประดับอัญมณี  และประโยชน์อย่างอื่นอีกมากมาย ครั่งจึงกลายมาเป็นพืชเศรษกิจสำคัญที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรจำนวนไม่น้อย 

ภาพ/ข่าว ชัยวัฒน์ เป๋าสมบัติ สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ลำปาง รายงาน
Recommend News