เด็กๆชอบใจ!!อบจ.ระนองจัดใหญ่รวมซูปเปอร์ฮีโร่เอาใจเยาวชนวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2561

Publish 2018-01-13 21:31:41วันที่ 13ม.ค.61 เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา ที่สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง อ.เมือง จ.ระนอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นางสุมาลี มาลา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง(ได้รับมอบหมายจากนายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ นายก อบจ.ระนอง) หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบจ.ระนอง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ปกครองและเยาวชน ร่วมในงาน
โดยบรรยากาศภายในงานมีผู้ปกครองนำเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงานร่วมพันคน ซึ่งจุดเด่นในงานปีนี้ทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ อบจ.ระนอง ต่างพร้อมใจกันสวมชุดเครื่องแบบของซูปเปอร์ฮีโร่แนวต่างเข้างานในครั้งนี้ ทำให้เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานต่างชอบใจและรุมล้อมเพื่อขอถ่ายรูปกับซุปเปอร์ฮีโร่ที่ตนเองชอบไว้เป็ที่ระลึก อีกทั้งในบริเวณงานยังมีซุ้มของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมและแจกของรางวัลให้แก่เด็กและเยาวชนมากมายหลายรายการ
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ทาง อบจ.ระนอง มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นพลเมืองที่ดีและอนาคตของชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งได้รับความรู้ ความสนุกสนาน จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และให้มีความกล้าแสดงออกทั้งทางด้านพฤติกรรม ความคิด ที่ถูกต้องอย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

 

ภาพข่าว นิเวศน์ เสระหมาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ระนอง

 

 

 

Suggess News