เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จัดงานวันเด็กอย่างยิ่งใหญ่ บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข

Publish 2018-01-13 22:23:10วันที่ (13 มกราคม 2561) เวลา 9.00 น บริเวณสวนสุขภาพเพื่อชีวิตรักษ์เมืองสิงห์ นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 และได้อ่านสารของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561 ความว่า เด็กและเยาวชนไทยทุกคน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ และเป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ เด็ก ๆ จึงควรได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้มีความรู้ทั้งในด้านวิชาการ และทักษะในการใช้ชีวิตโดยรู้จักคิด รู้จักใช้เหตุผล รู้จักการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รู้จักแยกแยะความผิดถูก และเป็นผู้ที่มีทัศนคติในทางบวก โดยต้องหมั่นเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะการมีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมใหม่ ในยุคประเทศไทย 4.0 รวมทั้งมีความรักชาติบ้านเมือง มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อธำรงความเป็นชาติไทยให้คงอยู่ต่อไปโดยในวันเด็กปีนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ ขอให้ตั้งใจใฝ่ศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งรู้จักใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และเป็นคนดีของสังคม          สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติในปี 2561 ที่ทางเทศบาลเมืองสิงห์บุรี โดย นายณรงค์ศักดิ์ วิงวอน นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี ได้จัดงานที่บริเวณสวนสุขภาพเพื่อชีวิตรักษ์เมืองสิงห์ โดยนายกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้เด็กๆ และผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาร่วมงานวันเด็ก ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ก่อนมอบรางวัลพิเศษ ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โดยมีกิจกรรมการแสดง การละเล่น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ได้ร่วมชมกิจกรรม การแสดง และนิทรรศการ ของหน่วยงานต่างๆ ให้เด็กได้ศึกษาหาความรู้ ฝึกทักษะและความสนุกสนาน โดยกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในวันนี้จะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ ความอบอุ่น ความปรารถนาดี จากทุกภาคส่วน และจะทำให้เด็กรู้สึกตระหนักถึงความสำคัญ ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่มีต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้อำนวยพรให้เด็กและเยาวชนทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปนอกจากนี้ ประชาชนทั้งในเขตอำเภอเมือง และต่างอำเภอได้พาบุตรหลานมาเที่ยวงานตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นจำนวนมาก มีการจัดกิจกรรมมอบความสุข สนุกสนานแก่เด็กๆ ทั้งการเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัล สวนสนุก กิจกรรมวาดภาพระบายสี นอกจากนั้นยังมีการแสดงวงดนตรี การแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดและของรางวัลอีกมากมาย และมีอาหาร เครื่องดื่ม ไว้คอยบริการฟรีอีกด้วย

ภาพ/ข่าว ณัฐนารา ปานมี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สิงห์บุรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

น.ส.ณัฐนารา ปานมี(หน่อย)
HASTAG :