กองเรือยุทธการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561(คลิป)

Publish 2018-01-14 00:36:01วันนี้ 13ม.ค.61 พลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี น.อ.บงกช ขยันการ ผู้จัดการโรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง ตลอดจนเยาวชนและนักเรียนในเขตพื้นที่กองเรือยุทธการ เข้าร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นด้วยวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมทุกปีรัฐบาลประกาศให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 13 มกราคม 2561 กองเรือยุทธการ อนุมัติให้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พื้นที่หมู่บ้านกองเรือยุทธการ ประจำปี 2561 ในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการพบปะ ระหว่างบุตรหลานข้าราชการ ที่พักในหมู่บ้านกองเรือยุทธการ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ รวมทั้งสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัวของกำลังพล และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม มุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีทัศนคติที่ดีต่อทหารเรือ เชื่อมั่นในศักยภาพของ กองเรือยุทธการและกองทัพเรือ ต้องการเข้ามามีส่วนร่วม สนันสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพเรือพลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติพื้นที่หมู่บ้านกองเรือยุทธการประจำปี 2561 ในครั้งนี้นั้น กองเรือยุทธการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นความหวัง และพลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ตามคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2561 ที่ว่า รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และเป็นการสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัว กำลังพลของกองทัพเรือในพื้นที่ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ที่นำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม และขอบคุณคณะกรรมการจัดงานทุกนาย ที่ร่วมมือรุ่วมใจจัดงาน ให้ประสบผลสำเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์

 

สมิทธสร  ทิพย์ศรี  /นันทพล  ทิพย์ศรีกุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์จ.ชลบุรี