น้ำตาตกใน!! อากาศหนาวส่งผลกระทบผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งในอำเภอโนนสูง "เป็ดไม่ออกไข่" แถมเริ่มทะยอยป่วยตาย..!?? (ชมคลิป)

Publish 2018-01-14 13:20:28  

                วันที่ 14 มกราคม 2561        ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า จากสภาพอากาศที่หนาวเย็น ในหลายพื้นที่ ของจังหวัดนครราชสีมา อยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะ ในอำเภอโนนสูง ซึ่งมีอากาศเย็นที่สุด ส่งผลทำให้ เกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง ที่ต้องเคลื่อนย้ายเป็ดไปหาอาหารตามทุ่งนาที่เพิ่งเก็บเกี่ยวข้าว โดยให้ไข่เป็ดเป็นค่าตอบแทนเจ้าของนา แต่จากสภาพอากาศที่หนาวเย็น พบว่า เป็ดมีอาการป่วยเป็นหวัด กินอาหารน้อยลง เป็ดจำนวนมากไม่ยอมไข่ หรือชาวบ้านเรียกว่าเป็ดไข่หด ทำให้ไข่เป็ดลดจำนวนลงไปกว่าครึ่ง

       นาย ตุ่ย อินมณี อายุ 56 ปี เกษตรกรเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งรายหนึ่งในตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง  กล่าวว่าตนเองได้ เลี้ยงเป็ดกว่า 1,200 ตัว เริ่มประสบปัญหาอาหารไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง มีหมอกจัด หนาวเย็น ทำให้เป็ดเริ่มป่วย ไม่ออกไข่ ผลผลิตหายไปกว่าครึ่ง ทำให้รายได้ลดไปกว่าครึ่งเช่นกัน โดยเป็ดเคยไข่วันละ 12-13 แผง ลดลงเหลือไม่ถึง 10 แผง

ขณะเดียวกัน ปศุสัตว์อำเภอโนนสูง ได้แจ้งเตือนผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ให้ระมัดระวังสัตว์ป่วย เนื่องจากในช่วงนี้อากาศเปลี่ยน ทำให้สัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน หากพบสัตว์ป่วยขอให้แจ้งสำนักงานปศุสัตว์ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไปช่วยเหลือได้ทันท่วงที                      วันที่ 14 มกราคม 2561        ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า จากสภาพอากาศที่หนาวเย็น ในหลายพื้นที่ ของจังหวัดนครราชสีมา อยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะ ในอำเภอโนนสูง ซึ่งมีอากาศเย็นที่สุด ส่งผลทำให้ เกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง ที่ต้องเคลื่อนย้ายเป็ดไปหาอาหารตามทุ่งนาที่เพิ่งเก็บเกี่ยวข้าว โดยให้ไข่เป็ดเป็นค่าตอบแทนเจ้าของนา แต่จากสภาพอากาศที่หนาวเย็น พบว่า เป็ดมีอาการป่วยเป็นหวัด กินอาหารน้อยลง เป็ดจำนวนมากไม่ยอมไข่ หรือชาวบ้านเรียกว่าเป็ดไข่หด ทำให้ไข่เป็ดลดจำนวนลงไปกว่าครึ่ง

       นาย ตุ่ย อินมณี อายุ 56 ปี เกษตรกรเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งรายหนึ่งในตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง  กล่าวว่าตนเองได้ เลี้ยงเป็ดกว่า 1,200 ตัว เริ่มประสบปัญหาอาหารไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง มีหมอกจัด หนาวเย็น ทำให้เป็ดเริ่มป่วย ไม่ออกไข่ ผลผลิตหายไปกว่าครึ่ง ทำให้รายได้ลดไปกว่าครึ่งเช่นกัน โดยเป็ดเคยไข่วันละ 12-13 แผง ลดลงเหลือไม่ถึง 10 แผง

ขณะเดียวกัน ปศุสัตว์อำเภอโนนสูง ได้แจ้งเตือนผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ให้ระมัดระวังสัตว์ป่วย เนื่องจากในช่วงนี้อากาศเปลี่ยน ทำให้สัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน หากพบสัตว์ป่วยขอให้แจ้งสำนักงานปศุสัตว์ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไปช่วยเหลือได้ทันท่วงที  

            

                วันที่ 14 มกราคม 2561        ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า จากสภาพอากาศที่หนาวเย็น ในหลายพื้นที่ ของจังหวัดนครราชสีมา อยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะ ในอำเภอโนนสูง ซึ่งมีอากาศเย็นที่สุด ส่งผลทำให้ เกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง ที่ต้องเคลื่อนย้ายเป็ดไปหาอาหารตามทุ่งนาที่เพิ่งเก็บเกี่ยวข้าว โดยให้ไข่เป็ดเป็นค่าตอบแทนเจ้าของนา แต่จากสภาพอากาศที่หนาวเย็น พบว่า เป็ดมีอาการป่วยเป็นหวัด กินอาหารน้อยลง เป็ดจำนวนมากไม่ยอมไข่ หรือชาวบ้านเรียกว่าเป็ดไข่หด ทำให้ไข่เป็ดลดจำนวนลงไปกว่าครึ่ง

       นาย ตุ่ย อินมณี อายุ 56 ปี เกษตรกรเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งรายหนึ่งในตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง  กล่าวว่าตนเองได้ เลี้ยงเป็ดกว่า 1,200 ตัว เริ่มประสบปัญหาอาหารไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง มีหมอกจัด หนาวเย็น ทำให้เป็ดเริ่มป่วย ไม่ออกไข่ ผลผลิตหายไปกว่าครึ่ง ทำให้รายได้ลดไปกว่าครึ่งเช่นกัน โดยเป็ดเคยไข่วันละ 12-13 แผง ลดลงเหลือไม่ถึง 10 แผง

ขณะเดียวกัน ปศุสัตว์อำเภอโนนสูง ได้แจ้งเตือนผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ให้ระมัดระวังสัตว์ป่วย เนื่องจากในช่วงนี้อากาศเปลี่ยน ทำให้สัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน หากพบสัตว์ป่วยขอให้แจ้งสำนักงานปศุสัตว์ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไปช่วยเหลือได้ทันท่วงที 

ภาพ / ข่าว ชานนท์ พิมพ์สิม ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดนครราชสีมา       
Suggess News