เปิดข้อมูล !!! อาบอบนวด "วิคตอเรีย ซีเครท" เป็นของใคร ???

Publish 2018-01-14 14:38:23เป็นประเด็นร้อนที่มีผู้คนให้ความสนใจกับการเข้าตรวจค้นสถานบริการอาบอบนวดชื่อดัง "วิคตอเรีย ซีเครท" โดยเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ซึ่งสถานบริการดังกล่าวตั้งอยู่เลขที่ 555 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ซึ่งล่าสุดสำนักข่าวอิศราได้รายงานว่า สถานบริการอาบอบนวดดังกล่าว เป็นที่ตั้งเดียวกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) อมรินทร์ออนเซน เลขที่ 555 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

จากการตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนพบว่า หจก. อมรินทร์ออนเซน (AMARIN ONSEN LIMITED PARTNERSHIP) จดทะเบียนจัดตั้งวันที่ 30 ก.ย. 2509 ทุน 300,000 บาท ประกอบธุรกิจ บริการอาบอบนวด ระบุ ที่ตั้ง เลขที่ 555 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 1 ก.ย. 2560 มีหุ้นส่วน 2 คน คือ น.ส.ศศิธร วิระเทพสุภรณ์ ลงหุ้นด้วยเงิน 250,000 บาท (83.33%) นายอภิชาติ แซ่แต้ 50,000 บาท (16.66%) น.ส.ศศิธร วิระเทพสุภรณ์ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จากการตรวจสอบการยื่นงบการเงินล่าสุดสิ้นปี 2559 ไม่ระบุว่ามีรายได้ และก่อนหน้านี้ก็แจ้งว่าไม่มีรายได้หลายปีติดต่อกัน ปี 2559 สินทรัพย์ 174,707 บาท หนี้สิน 5,000 บาท ขาดทุนสะสม 130,292. บาทสำนักข่าวอิศรารายงานต่อไปว่า จากการตรวจสอบพบว่า น.ส. ศศิธร วิระเทพสุภรณ์ มีชื่อเป็นถือหุ้นและหรือเป็นกรรมการอีก 6 แห่ง

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทอร์เม่ (THERMAE LIMITED PARTNERSHIP) จดทะเบียนวันที่ 9 ธ.ค. 2508 ทุนล่าสุด 2,850,000 บาท ให้เช่าใบอนุญาต ที่ตั้งเลขที่ 555 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร น.ส. ศศิธร วิระเทพสุภรณ์ ลงหุ้น 1,475,000 บาท ( 51.75%) และ น.ส. ณปภา นิลธนากาญจน์ ลงหุ้น 1,375,000 บาท (48.24%) น.ส.ศศิธร วิระเทพสุภรณ์ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ แจ้งงบการเงินรอบปี 2559 รายได้ 864,000 บาท กำไรสุทธิ 607,477 บาท สินทรัพย์ 8,972,143 บาท หนี้สิน 40,479 บาท กำไรสะสม 6,081,663 บาท

2.บริษัท ผมทอง จำกัด (POME THONG LIMITED) จดทะเบียนวันที่ 22 ก.ย. 2520 ทุน 200,000 บาท ประกอบธุรกิจ อาบ อบ นวด ที่ตั้งเลขที่ 203/1-3 ซอยลาดพร้าว 55 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งสำนักงานบัญชีเลขที่ 1549/8-11 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 29 เม.ย. 2559 นายกำพล วิระเทพสุภรณ์ ถือหุ้นใหญ่ 43% นางนิภา วิระเทพสุภรณ์ 33% นายวรชัย ธีระตระกูลวัฒนา นายวัชรินทร์ มีสุข และ นายวินิตย์ เพิ่มสุขารมย์ คนละ 7% นายมาตรวงศ์ ชนินทราเวศย์ 2% และ นาย เสรี พฤกสวัสดิ์นนท์ 1% น.ส. ศศิธร วิระเทพสุภรณ์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ แจ้งผลประกอบการรอบปี 2559 รายได้ 4,081,121 บาท ขาดทุนสุทธิ 165,571 บาท สินทรัพย์ 2,298,370 บาท หนี้สิน 376,884 บาท กำไรสะสม 1,821,486 บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวนิสสถานบริการอาบน้ำ นวดอบ (VENIS MASSAGE PARLOR LTD.,PART) จดทะเบียนวันที่ 28 ธ.ค. 2508 ทุน 450,000 บาท ล่าสุด 2 ล้านบาท ให้บริการอาบอบนวด ที่ตั้งเลขที่ 55/5 ซอยอินทามระ 45 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 1 ก.ย. 2560 น.ส.ศศิธร วิระเทพสุภรณ์ ลงหุ้น 1,200,000 บาท (60%) น.ส. ณปภา นิลธนากาญจน์ 790,000 บาท (39.50%) นาย สมพงษ์ เขื่อนมั่น 50,000 บาท (0.50%) น.ส.ศศิธร วิระเทพสุภรณ์ และ น.ส. ณปภา นิลธนากาญจน์ เป็นกรรมการ น.ส.นุชนาช นิลธนากาญจน์ หรือ น.ส.ศศิธร วิระเทพสุภรณ์ เป็นกรรมการผูมีอำนาจ แจ้งงบการเงินรอบปี 2559 ไม่มีรายได้หลายปีติดต่อกัน ขาดทุนสุทธิ 5,372 บาท สินทรัพย์ 133,676 บาท หนี้สิน 5,000 บาท ขาดทุนสะสม ,871,323 บาท

 

 4.บริษัท รัตนชีวะ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 1 พ.ค. 2532 ทุน 200,000 บาท ประกอบธุรกิจ ไนท์คลับ ที่ตั้งเลขที่ 555 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 20 ก.ค. 2560 น.ส.ศศิธร วิระเทพสุภรณ์ ถือหุ้น 33% นายวรดิศ ธนภัทร 34% นายเจริญชัย แสงทองอร่าม 33% น.ส. ณปภา นิลธนากาญจน์ เป็นกรรมการ แจ้งงบการเงินรอบปี 2559 ไม่มีรายได้หลายปีติดต่อกัน ขาดทุนสุทธิ 5,000 บาท สินทรัพย์ 10,296 บาท หนี้สิน 21,000 บาท ขาดทุนสะสม 210,703 บาท

5.บริษัท โรงน้ำชาห้องแอร์สุวรรณ จำกัด (SUWAN TEA ROOM CO.,LTD) ชื่อเดิม บริษัท โรงน้ำชาห้องแอร์ฮอลิเดย์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 18 ม.ค. 2522 ทุน 700,000 บาท ประกอบธุรกิจ ให้บริการนวดแผนโบราณ อาหารและเครื่องดื่ม ที่ตั้งเลขที่ 55/5 ซอยอินทามระ 45 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 20 ก.ค. 2560 น.ส.ศศิธร วิระเทพสุภรณ์ ถือหุ้น 3,500 หุ้น (50%) น.ส. ณปภา นิลธนากาญจน์ 3,000 หุ้น (42.85%%) นายอนุพงษ์ ธนภัทร 500 หุ้น (7.14%) น.ส. ณปภา นิลธนากาญจน์ เป็นกรรมการ แจ้งงบการเงินรอบปี 2559 ไม่มีรายได้หลายปีติดต่อกัน ขาดทุนสุทธิ 5,338 บาท สินทรัพย์ 1,258,563 บาท หนี้สิน 5,000 บาท กำไรสะสม 553,563 บาท

6.บริษัท ลาคอสต้า จำกัด (LA-COSTA CO.,LTD.)ชื่อเดิม บริษัท คอสต้า จำกัด จดทะเบีนวันที่ 14 ต.ค. 2517 ทุนล่าสุด 2,200,000 บาท ประกอบธุรกิจ ให้บริการนวดแผนโบราณ อาหารและเครื่องดื่ม ที่ตั้งเลขที่ 55/5 ซอยอินทามระ 45 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 20 ก.ค. 2560 น.ส.ศศิธร วีระเทพสุภรณ์ ถือ 1,100 หุ้น (50%) น.ส. ณปภา นิลธนากาญจน์ 1,000 หุ้น (45.45%) และ นายอนุพงษ์ ธนภัทร 100 หุ้น (4.54%) น.ส. ณปภา นิลธนากาญจน์ เป็นกรรมการ แจ้งงบการเงินรอบปี 2559 ไม่มีรายได้หลายปีติดต่อกัน ขาดทุนสุทธิ 5,351 บาท สินทรัพย์ 5,396,222 บาท หนี้สิน 5,000 บาท กำไรสะสม3,191,222 บาท

หากรวม หจก. อมรินทร์ออนเซน ด้วยเท่ากับ น.ส.ศศิธร วิระเทพสุภรณ์ มีชื่อเป็นกรรมการ 7 แห่ง

ขณะที่ น.ส. ณปภา นิลธนากาญจน์ ถือหุ้นและเป็นกรรมการธุรกิจอาบอบนวดอีกแห่งชื่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวาลา อาบ อบ นวด (CHAVALA TURKISHBATH LIMITED PARTNERSHIP) จดทะเบียนวันที่ 26 มี.ค. 2519 ทุน 320,000 บาท ประกอบธุรกิจ อาบ อบ นวด ที่ตั้งเลขที่ 55/5 ซอยอินทามระ 45 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 26 มี.ค. 2556 น.ส. ณปภา นิลธนากาญจน์ ถือหุ้นใหญ่ 310,000 หุ้น (96.87%) น.ส. ศรีสุดา ธีระตระกูลวัฒนา 10,000 หุ้น (3.12%) แจ้งงบการเงินรอบปี 31 มี.ค.2560 ไม่มีรายได้หลายปีติดต่อกัน ขาดทุนสุทธิ 12,828 บาท สินทรัพย์ 7,491,549 บาท หนี้สิน 42,000 บาท กำไรสะสม 7,129,549 บาท และยังถือหุ้นใหญ่และเป็นกรรมการ บริษัท เดวิส ไดมอนด์ สตาร์ จำกัด ทุน 50 ล้านบาท เช่า,น้ำประปา,ไฟฟ้า,โทรศัพท์ ที่ตั้งเลขที่ 555 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 20 ก.ค. 2560 น.ส. ณปภา นิลธนากาญจน์ ถือหุ้นใหญ่ 80% น.ส. จงจิต พูนทอง 18% และกระทรวงการคลัง 2%

ส่วน นางนิภา วิระเทพสุภรณ์ และ นายกำพล วิระเทพสุภรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อีก อย่างน้อย 1 แห่ง คือ บริษัท แอมบาสซี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (EMBASSY ENTERTAINMENT CO.,LTD.) จดทะเบียนวันที่ 23 พ.ย. 2535 ทุนล่าสุด 2,800,000 บาท ประกอบธุรกิจ ขายอาหารและเครื่องดื่ม ที่ตั้งเลขที่ 1549/1 ซอยเพชรบุรี 39 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 15 มี.ค. 2559 นางนิภา วิระเทพสุภรณ์ ถือหุ้นใหญ่ 56 % นายกำพล 6.78 % นายสกุล อรุณวัฒนางค์กูล 10% นายถนอมศักดิ์ ชาญศักดิ์วานิช นายวรชัย ธีระตระกูลวัฒนา นายวัชรินทร์ มีสุข นายวินิตย์ เพิ่มสุขารมย์ คนละ 6.78 % นายวัชรินทร์ มีสุข นายวรชัย ธีระตระกูลวัฒนา และ นายวินิตย์ เพิ่มสุขารมย์ เป็นกรรมการ แจ้งงบการเงินรอบปีสิ้นสุดวันที่ 15 พ.ย. 2559 รายได้ 397,738 บาท กำไรสุทธิ 139,894 บาท สินทรัพย์ 1,413,840 บาท หนี้สิน 47,140 บาท กำไรสะสม 666,699 บาท

สำหรับ นายวัชรินทร์ มีสุข นอกจากเป็นกรรมการ บริษัท ผมทอง จำกัดและ บริษัท แอมบาสซี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด มีชื่อถือหุ้นใหญ่และเป็นกรรมการ บริษัท เค.เอ็น.วี. เพชรบุรี จำกัด (K.N.V. PETCHBURI CO.,LTD.) จดทะเบียนวันที่ 21 เม.ย.2551 ทุน 100,000 บาท บริการ อาบ อบ นวด ที่ตั้งเลขที่ 1549/8-11 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร นายวัชรินทร์ มีสุข ถือหุ้น 50%นายวินิตย์ เพิ่มสุขารมย์ 40% น.ส. วจี นิ่มนุช 10% นายวัชรินทร์ มีสุข และ นายเสรี พฤกสวัสดิ์นนท์ เป็นกรรมการ

 

 

 

เนื้อหาจากสำนักข่าวอิศรา

ต้นฉบับ https://www.isranews.org/isranews-scoop/62716-report002-62716.htmlเรียบเรียงโดย

บุญชัย ธนะไพรินทร์