นี่หรือเมืองพุทธ ??? อาบอบนวด ในกรุงเทพ เยอะกว่า วัด-โบสถ์-สุเหร่า

นี่หรือเมืองพุทธ ??? อาบอบนวด ในกรุงเทพ เยอะกว่า วัด-โบสถ์-สุเหร่า

Publish 2018-01-14 16:44:51

กรุงเทพมหานครมีสถานที่รวมทุกศาสนาทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม ทั้งหมด 805 แห่ง โดย เฟซบุ๊ก "เชิญมาเป็นชาวคิด" ได้รวบรวมข้อมูลจาก สถิติของศูนย์ข้อมูลกรุงเทพฯ (2553) จำแนกศาสนสถานของแต่ละศาสนามาให้ได้ทราบกัน ดังนี้

             - กรุงเทพมหานคร มีวัด 449  แห่ง

             - กรุงเทพมหานคร มีโบสถ์คริสต์  62 แห่ง

             - กรุงเทพมหานคร มีศาลเจ้า 116 แห่ง

             - กรุงเทพมหานคร มีมัสยิด 178  แห่ง

รวมสถานที่ศาสนา 805 แห่ง

 
ในขณะที่สถานที่ อาบ อบ นวด รวมทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณ ที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย มีถึง 508 แห่งด้วยกัน ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีจำนวนน้อยกว่าวัดวาอารามกว่าสองร้อยกว่าแห่ง แต่เมื่อเปรียบเทียบในแต่ละศาสนา จะเห็นได้ว่า... อาบ อบ นวด มีจำนวนสัดส่วนที่มากกว่า

 

 


 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

บุญชัย ธนะไพรินทร์