กยท.ประชุมสถาบันเตรียมซื้อยาง ทั้งหมด 41 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อม และกำหนดวิธีการรับซื้อยาง และจัดหาโรงงานจัดเก็บน้ำยาง เพื่อส่งมอบให้ กยท.

Publish 2018-01-14 16:55:17                         วันที่ 14 มกราคม 2561 ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง นายสมยศ น้ำแก้ว ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)จังหวัดตรัง เรียกประชุมด่วน เจ้าหน้าที่ กยท.ทุกสาขา ,สถาบันเกษตรกร, กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง และวิสาหกิจชุมชน ผู้รับซื้อและแปรรูปยางพาราในพื้นที่จังหวัดตรังทั้งหมด 41 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อม และกำหนดวิธีการรับซื้อยาง และจัดหาโรงงานจัดเก็บน้ำยาง เพื่อส่งมอบให้การยางแห่งประเทศไทย ตามนโยบายส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 1.8 แสนตัน หลังกระทรวงกลาโหม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำร่องสั่งซื้อยางตามโครงการดังกล่าว เข้ามาจำนวน 1,200 ตัน โดยกำหนดจะเปิดจุดรับซื้อภายในวันที่ 15 มกราคมนี้ ใน 5 จังหวัด คือ ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล และยะลา                        จากทั้งเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์ และไม่มีเอกสารสิทธิ์ (เกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์ คือ เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับ กยท.(มีบัตรสีเขียว) และเกษตรกรที่ได้แจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์กับ กยท.(บัตรสีชมพู ) โดยในที่ประชุมได้มีการถกกัน เพื่อหาข้อสรุปจำนวนปริมาณยางที่จะต้องรับซื้อในพื้นที่จังหวัดตรัง  และราคาที่จะต้องรับซื้อ เนื่องจากมีสั่งเข้าซื้อเข้ามาเพียงแค่ 2 กระทรวงดังกล่าวเท่านั้น  และปริมาณน้อย ซึ่งต้องแบ่งโควต้าให้อีก 4 จังหวัดซื้อด้วย คาดคงรับซื้อได้แค่จังหวัดละ 240 ตัน  ขณะที่กระทรวงอื่น เช่น คมนาคม มหาดไทย ศึกษาธิการ การท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงยุติธรรม ยังไม่สั่งซื้อเข้ามา  เพราะการรับซื้อยางตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยภาครัฐครั้งนี้ จะซื้อตามออเดอร์ที่กระทรวงต่างๆสำรวจโครงการ ปริมาณยาง และสั่งซื้อเข้ามา จะไม่ซื้อเก็บทั้ง 1.8 แสนตัน เหมือนเมื่อปี 2559                         ส่วนราคาที่จะรับซื้อจากเกษตรกรในแต่ละวันได้ข้อสรุปว่า สหกรณ์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะรับซื้อในราคาชี้นำจากราคาของตลาดกลางหาดใหญ่กิโลกรัมละ 3  บาท โดยแบ่งให้เกษตรกร 1 บาท และค่าบริหารจัดการ ค่าขนส่ง ของสหกรณ์ต่างๆ 2 บาท ทั้งนี้ เกษตรกรขายได้รายละไม่เกิน 15 ไร่ โดยขายได้สูงสุดไม่เกิน 450 กิโลกรัมเนื้อยางแห้งต่อเดือน พร้อมเรียกร้องให้กระทรวงที่เหลือเร่งสำรวจและสั่งซื้อเข้ามาตามนโยบายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีโดยด่วนที่สุด  เพราะขณะนี้น้อยเกินไปเพียงแค่ 1,200 ตัน จากเป้าหมาย 1.8 แสนตัน

ภาพ/ข่าว สุนิภา หนองตรุด ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ตรัง