นครพนม!! จิตอาสารวมพลังสร้างแนวป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ตลอดแนวพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผายล (มีคลิป)

Publish 2018-01-14 18:19:32 วันที่ 14 มกราคม 2561 นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาอำเภอนาแก ร่วมกันสร้างแนวป้องกันไฟป่าและหมอกควันตลอดแนวลาดตระเวน พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผายล บริเวณบ้านโพนงาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

 นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า แม้จังหวัดนครพนมจะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ แต่ขณะเดียวกันก็มีการปลูกจิตสำนึก และร่วมกันรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นเดียวกัน โดยพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผายล บริเวณบ้านโพนงาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่จังหวัดนครพนม ได้มีการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติได้เดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจที่ผาเป้าและผาแดง ที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 500 เมตร เพื่อสัมผัสความงดงามของทิวเทือกเขา ที่ตั้งตระหง่านท่ามกลางหมู่แมกไม้ที่เขียวขจี และสัตว์ป่านานาพันธุ์ สามารถมองเห็นเทือกเขาภูพานที่ทอดยาวเชื่อม 3 จังหวัด คือ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และจังหวัดสกลนครโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวที่มีทะเลหมอกปกคลุมทิวเขายิ่งทำให้สวยงามเป็นพิเศษ ขณะเดียวกันสภาพอากาศแห้งเช่นนี้ก็อาจทำให้เกิดไฟป่าได้ง่าย ไม่ว่าจะมาจากธรรมชาติที่ต้นไม้เสียดสีกัน ที่อาจก่อให้เกิดเปลวไฟ หรือบางครั้งอาจจะเกิดจากความเผลอเลอของผู้ที่มาเที่ยวชมความงดงามของธรรมชาติ และถ้าเกิดไฟป่าขึ้นจะส่งผลกระทบต่างๆ ตามมาต่อแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบอุทยานเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเจริญเติบโตของต้นไม้ ที่อยู่อาศัยของสัตว์ แร่ธาตุในดิน แหล่งอาหารของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงมลพิษทางอากาศและทัศนียภาพที่สวยงามทางธรรมชาติ ดังนั้นในวันนี้จึงได้ร่วมกับจิตอาสาอำเภอนาแก จำนวนกว่า 500 คน มาร่วมกันสร้างแนวป้องกันไฟป่าและหมอกควันขึ้นตลอดแนวลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันนำเมล็ดพันธุ์ไม้ยางนาไปปลูกตามจุดต่าง ๆ ของอุทยานด้วยการยิงหนังสติ๊ก เพื่อเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติอีกด้วย

ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล สำนักข่าวทีนิวส์ นครพนม