ผู้ใดคิดดีก็จะนำความรู้ไปใช้ในทางที่ถูก ตรงข้าม ผู้ใดคิดไม่ดีก็มีแต่จะนำความรู้ไปใช้ในทางชั่ว…พระเทพฯพระราชทานพระราโชวาทบัณฑิตม.พะเยา15มค.61

ผู้ใดคิดดีก็จะนำความรู้ไปใช้ในทางที่ถูก ตรงข้าม ผู้ใดคิดไม่ดีก็มีแต่จะนำความรู้ไปใช้ในทางชั่ว…พระเทพฯพระราชทานพระราโชวาทบัณฑิตม.พะเยา15มค.61

Publish 2018-01-16 09:24:58

จากกรณีเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทความว่า "การศึกษาเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษา เป็นการสร้างเสริมและสั่งสมความรู้ชัดจัดเจนในวิชาการขั้นสูง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จึงเป็นผู้มีความรู้สูง และควรมีความสามารถที่จะนำความรู้ไปปฏิบัติใช้ให้สำเร็จผลที่ดีที่เป็นประโยชน์ด้วย แต่ความสามารถดังกล่าวนั้น บุคคลจะมีหรือไม่เพียงใด ขึ้นอยู่กับพื้นฐานความคิดของแต่ละคนเป็นสำคัญ

 

ผู้ใดคิดดี คิดถูกต้องตามหลักวิชา และเหตุผลความเป็นจริงอยู่เสมอ ผู้นั้นก็จะสามารถนำความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในทางที่ดีที่ถูกต้อง ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญ ตรงข้าม ผู้ใดคิดไม่ดี คิดไม่ถูกต้อง ก็มีแต่จะนำความรู้ไปใช้ในทางชั่วทางผิด จนก่อให้เกิดโทษเกิดภัย เกิดความเสื่อมเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น บัณฑิตทั้งหลายต่างก็สำเร็จการศึกษาขั้นอุดมได้สร้างสมความรู้ทางวิชาการมาเป็นอย่างดีแล้ว จึงชอบที่ทุกคนจะฝึกตนให้เป็นผู้มีพื้นฐานความคิดที่ดีที่ถูกต้องอีกอย่างหนึ่ง จะได้เป็นผู้สามารถในการปฏิบัติใช้ความรู้ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง"

 

 

 

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn

ภาพFB : พะเยา ทันข่าว


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน