มากับความเย็น!!! รู้ก่อนสาย ไม่ล้างแอร์ภัยเงียบต้นเหตุของโรคร้าย...เสี่ยงตายเร็ว?

มากับความเย็น!!! รู้ก่อนสาย ไม่ล้างแอร์ภัยเงียบต้นเหตุของโรคร้าย...เสี่ยงตายเร็ว?

Publish 2018-01-16 15:53:06

รู้หรือไม่? แอร์ที่ใช้กันเพื่อคลายร้อน เมื่อไม่ได้ทำความสะอาดเป็นเวลานานๆ คือแหล่งสะสมเชื้อโรค ต้นเหตุความเสี่ยงของโรคปลอดอักเสบ!!! นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงหน้าร้อน หลายคนต้องเปิดแอร์เพื่อคลายความร้อน อาทิ ที่ทำงาน ที่บ้าน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ซึ่งอาจแฝงไปด้วยภัยร้าย เพราะในแอร์มีความชื้นทั้งตัวแอร์ และท่อของแอร์ ที่ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตของเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือเชื้อรา โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียลิจิโอเนลลานิวโมฟิวลา ซึ่งหากหายใจเอาฝอยละอองน้ำที่มีเชื้อนี้ปนเปื้อนเข้าไปจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ จนเป็นต้นเหตุของการป่วยเป็นโรคปอดอักเสบ

 

 โรคปอดอักเสบ (Pneumonia) หรือ ที่รู้จักกันทั่วไปว่า “ปอดบวม” คือมีลักษณะการอักเสบของเนื้อปอด โดยเฉพาะที่บริเวรถุงลมของปอด ทำให้การหายใจสะดุด เกิดอาการหายใจหอบ ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ โดยโรคปอดอักเสบจะมีลักษณะอาการ 2 แบบคือ แบบปอดอักเสบรุนแรง มีไข้สูง ไอ หนาวสั่น เรียกว่าโรคลิเจียนแนร์ และแบบที่มีลักษณะคล้ายไข้หวัดใหญ่ เรียกไข้ปอน ตีแอกหรือปอนเตียก โดยผู้ป่วยโรคปอดอักเสบมักมีอาการแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย ขึ้นอยู่กับเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุ อายุ และความรุนแรงของโรค

 

 

 


โดยสามารถเกิดได้จาก 2 สาเหตุหลัก คือ ปอดอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อ และปอดอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ แต่โดยทั่วไปมักพบปอดอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อ ทั้งจากไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา ซึ่งสาเหตุจะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอายุ สภาพแวดล้อม

 

ดังนั้น การป้องกันโรคปอดอักเสบ ทางหนึ่งที่สามารถทำได้ คือ การล้างทำความสะอาดแอร์เป็นประจำ โดยดูตามความเหมาะสมจากสภาพแวดล้อมและการใช้งาน ทั้งนี้กรมอนามัยแนะ สำหรับแอร์แบบระบบรวมควรเปิดน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นให้แห้งเมื่อไม่ได้ใช้ทำความสะอาดขัดถูคราบไคลตะกอน เติมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อฆ่าเชื้อรา และทำความสะอาดหอหล่อเย็นอย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อเดือน

 

ส่วนแอร์ในห้องพัก ต้องทำความสะอาดถาดรองน้ำที่หยดจากท่อคอยส์เย็นทุก1-2 สัปดาห์ ไม่ให้มีตะไคร่เกาะหรือใส่น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคน และควรสังเกตว่าอากาศที่ออกมาจากแอร์มีกลิ่นเหม็นหรือมีกลิ่นอับหรือไม่

 

อย่างไรก็ตาม การล้างทำความสะอาดแอร์ควรทำเป็นประจำ โดยดูตามความเหมาะสมจากสภาพแวดล้อมและการใช้งาน เพราะนอกจากจะช่วยลดเชื้อโรคที่อาจสะสมอยู่ในแอร์แล้ว ยังช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อีกด้วย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน